7 tips för effektiv kriskommunikation

Varje dag hanteras tusentals kriser i Sverige, stora som små. Och ju mer digitalt samhället blir, desto snabbare kan kriserna utvecklas och ta fart. I dag kan faktiskt vem som helst hamna i en kris som i värsta fall kan förvandlas till ett drev. Och du behöver inte ens ha gjort något fel för att krisen ska bli ett faktum. Enbart kommunikation kommer inte att lösa din kris. Men hur du kommunicerar kan vara avgörande för hur krisen utvecklas. Här är några tips på vägen.

1. Snabba reaktioner

Det är självklart viktigt att alltid tänka efter innan man agerar, men när det gäller kriskommunikation måste det ändå gå undan. Att vara försenade med information eller reaktioner kan skapa osäkerhet och misstro. Snabb respons bidrar till att lugna oroliga parter och visar att du tar situationen på allvar. Du kan alltid tala om vad du vet och vad du tänker göra, även om du inte har den hela bilden. Ge dessutom regelbundna uppdateringar allteftersom situationen utvecklas.

2. Var tydlig och transparent

Om någonting kan missförstås så kommer det att missförstås. Det är en gammal sanning, och det gäller inte minst vid en kris. Var därför så tydlig du kan när du kommunicerar, annars riskerar du att göra mer skada än nytta. Förmedla relevant information på ett lättförståeligt sätt och undvik att använda för tekniskt eller byråkratiskt språk. Var också transparent och ärlig om vad som har hänt och vilka åtgärder som vidtas.

3. Anpassa det du säger

Med stor sannolikhet är det flera olika målgrupper som berörs av det som du vill säga. Ta hänsyn till deras behov, frågor och oro och kommunicera på ett sätt som är relevant och meningsfullt för dem. Använd olika kanaler och format för att nå ut till olika grupper, inklusive traditionella medier, sociala medier, webbplatser och direktkommunikation.

4. Ljug aldrig

Du behöver inte säga allt du vet, men det som du säger ska vara sant. Lögner och halvsanningar kommer alltid att bli avslöjade förr eller senare. Det är också mycket lättare att komma ihåg vad man kommunicerat om man hela tiden håller sig till sanningen.

5. Var tillgänglig

Precis som när det gäller snabb respons är tillgänglighet en framgångsfaktor. Se till att vara tillgänglig för att svara på frågor och ge den information som du för tillfället har. Skapa kommunikationskanaler som tillåter de drabbade parterna att kontakta dig och få snabba svar. Det kan vara en hjälplinje, en webbplats, en e-postadress eller sociala medier där du aktivt övervakar och svarar på frågor.

6. Visa empati och förståelse

Det är lätt att känna sig kritiserad och jagad när en kris uppstår. Men det är viktigt att påminna sig om att det finns andra perspektiv än ditt eget. Visa empati och förståelse för detta. Förstå att det kan finnas oro och rädsla och visa att du bryr dig om andras välbefinnande. Var beredd att lyssna på synpunkter och frågor.

7. Glöm inte att utvärdera

Efter krisen är det viktigt att utvärdera kommunikationsinsatserna och dra lärdomar inför framtiden. Identifiera vad som fungerade bra och vad som kan förbättras för att vara bättre rustad för framtida krissituationer.

Behöver du rådgivning kring din kriskommunikation? Vi finns tillgängliga både i skarpt läge eller i proaktivt syfte. Läs mer och hitta kontaktuppgifter till våra erfarna rådgivare här.

Fler artiklar om krishantering: