Content Marketing

Att skapa och sprida intressant, relevant och konsekvent innehåll i olika kanaler kräver både tid, engagemang och kreativitet. Det gäller att förstå sin målgrupp och veta i vilka kanaler målgruppen rör sig. Och framför allt gäller det att förstå vad målgruppen tycker är värdefullt och relevant och att förmedla det i rätt kanal och vid rätt tillfälle. Content marketing handlar om att bygga varumärket och driva affären men på ett sätt som gör att mottagaren upplever ett mervärde och aktivt vill ta del av innehållet.

Från strategi till storytelling

Content marketing tar ett helhetsgrepp över innehållsproduktion och syftar till att med en genomtänkt strategi och utvald tonalitet skapa förutsättningar att producera anpassat innehåll som attraherar och engagerar din målgrupp i rätt kanal.

Vi kan hjälpa dig att arbeta fram en contentstrategi där vi gör en målgruppsanalys för att ta reda på hur och var vi når målgruppen bäst. Vi hjälper er att utveckla en redaktionell tonalitet som kombineras med rätt kanal och tar även fram strategi, formgivning och storytelling som passar kanalen och målgruppen. Inte minst kan vi vara idésprutor och skapa ert innehåll.

Långsiktigthet för resultat

Content marketing kräver långsiktighet för att ge resultat och därför arbetar vi ofta nära våra uppdragsgivare i en redaktion där strategin och tonaliteten omsätts i produktion av kommunikationsinnehåll. Det kan vara allt från inläggstexter, debattartiklar och filmer till podcastproduktion, annonsering och native samt att formge material för tryck eller digital publicering.