public relations

Public Relations

Vikten av att agera ansvarsfullt och få positiv synlighet har aldrig varit tydligare än nu men att sticka ut ur bruset är inte det enklaste. Public relations förknippas av många med att få publicitet men begreppet är mycket vidare än så. Det omfattar allt från relationsdriven påverkan, pressmeddelanden, debattartiklar och nyhetsplaceringar till inlägg och kampanjer i sociala medier som syftar till att stärka företagets position. Bland mycket annat.

Snabbt, tydligt och kontinuerligt

I dag måste företag och organisationer vara beredda både på det oväntade och att följa de trender som samhället påverkas av. Därför krävs snabb, tydlig och kontinuerlig kommunikation, något många upplever som utmanande. Men hur du kommunicerar är till stor del avgörande för hur du uppfattas och i förlängningen även hur affärerna går.

Att få fram budskap i media

Commas rådgivare har lång erfarenhet både av journalistik och en bred palett av strategiskt kommunikationsarbete. Vi hjälper dig att formulera det du vill säga och ger dig råd var och hur du kan säga det och som experter på medierelationer kan vi få din organisation att synas i rätt sammanhang. Vi är vana att arbeta tillsammans med ledningsgrupper med allt från strategi, produktion och genomförande av kommunikationsinsatser, både externt och internt. Vi analyserar medieläget, tar fram budskap, vässar dessa och tränar er talesperson och lotsar er genom hela processen.

Läs mer om medierelationer och budskap →

Rätt kanal för rätt målgrupp

Utöver tydlig och effektiv kommunikation är valet av kanal och contentstrategi av yttersta vikt för att nå fram. För det behöver vi först reda ut vilka som är er målgrupp för att kunna analysera var de finns och om vi bäst når dem med debattartiklar, podd, filmklipp eller något annat. Vi hjälper er med kanalval, strategi, story, formgivning och produktion av både skriftligt och rörligt material.

Läs mer om content marketing →

Profilerande projekt och kampanjer

Ibland räcker det inte att bara berätta om den ordinarie verksamheten för att väcka intresse. Det kan behövas ett större projekt eller ett kreativt grepp att samlas runt och berätta om. Som att investera i ett forskningsprojekt eller att inleda ett oväntat samarbete med en ideell organisation? Något som också kan ge era affärer ny energi. Vi hjälper dig att hitta det som känns rätt och som lyfter bilden av er till en ny nivå.

Läs mer om profilerande projekt och kampanjer →

Exempel på våra tjänster

– Kommunikationsstrategi

– Kommunikationsplan

– Budskapsplattform

– Medieträning

– Content för olika kanaler

– Podcast-produktion

– Formgivning

– Profilerande kampanjer

Vill du veta mer?

Kontakta Jan Strand
+46 70 710 69 79
Mejla →