t-media

Reputation&Trust

Hur påverkar ditt företags anseende era intressenters vilja att investera i er, göra affärer med er, söka jobb eller rekommendera er?  Sambandet mellan affärsmässig framgång och anseende är starkt och alla organisationer har stora vinster att hämta från ett högt anseende.

Evidensbaserad mätning och analys

Reputation&Trust är en undersökning som visar hur starkt anseende en organisation har i olika dimensioner och hur det påverkar affärsmålen. Förutom att mäta anseendet hos ett företag så ger analysen en tydlig fingervisning om hur din organisation ska utveckla arbetet för att skapa största möjliga affärsnytta på sikt.

Hur driver anseendet er affär?

Baserat på resultaten från Reputation&Trust kan ni prioritera och producera kommunikationsinsatser som gör verklig skillnad och bidrar till ökat anseende och värde. Vill du veta mer om hur din lönsamhet och affärsmässighet kan förbättras genom att arbeta med anseendet? Eller vill du veta vilken faktor i anseendet som driver just er affär?

Läs mer om undersökningen →

Strategier för högre anseende

Att höja anseendet eller bibehålla en hög nivå kräver ett kontinuerligt arbete med hur företaget agerar både internt och externt och hur det uppfattas i relation till faktorer som governance, innovation, ansvarstagande, och ledarskap. Comma är experter på kommunikation som bygger anseende vilket bidrar till ökat förtroende hos intressenterna och därmed affärsmässig framgång.

Läs mer om strategier för högre anseende →

Vill du veta mer?

Kontakta Ingrid Landahl
+46 70 657 33 34
Mejla →