krishantering

Krishantering

De flesta organisationer drabbas av större eller mindre kriser. För vissa sker det oftare, för andra mer sällan. Men oavsett vilket finns det en sak som är helt avgörande för utgången – hur förberedda ni är. För när krisen slår till finns det varken tid eller sinnesro för att göra något annat än att hantera det som har inträffat.

Vikten av att vara förberedd

På Comma har vi mångårig erfarenhet av förebyggande krisarbete. Ibland handlar det om att ta fram rutiner från grunden eller att uppdatera dem som redan finns. Men oftast gäller det att identifiera risker som på sikt kan utveckla sig till kriser om de inte hanteras på rätt sätt.

Vi har också stor rutin när det gäller att hantera kriser genom att analysera skeenden och planera framåt. Vi hjälper till att skapa budskap, ta fram Q&A, träna talespersoner och att vara bollplank åt ledningsgrupper. Och när krisen är över hjälper vi till med efterarbetet för att se vad som finns att lära till nästa gång något inträffar.

Läs mer om förebyggande krishantering →

Akut krishantering

Många beslut ska fattas på kort tid när krisen är ett faktum. Under en kris är det också lätt att känna sig påhoppad. När trycket blir högt finns det risk för att man inte längre kan bedöma situationen objektivt utan får tunnelseende. Därför är det bra att ta in någon utifrån för att kunna se krisen ur ett annat perspektiv. Detta gäller för alla organisationer, även för dem som känner att de har full koll på situationen. Comma hjälper er med akut krishantering och finns alltid nåbara i händelse om en kris.

Vi stöttar i den akuta krishanteringen →

Modell för krishantering

Comma har under många år arbetat med olika typer av kriser – hårda som mjuka, stora som små. Och vi vet att kostnaden för en kris kan bli hög, så det gäller att sätta in rätt insatser i rätt tid för att minimera dåliga effekter.

Med all den erfarenhet som vi samlat på oss har resulterat i en modell för krishantering och kriskommunikation. Genom att noggrant följa varje steg i modellen, från proaktivt förebyggande till återuppbyggnad av förtroendet efter en kris, kan vi säkerställa en effektiv hantering av alla utmaningar som kan uppstå.

Crisis PIlot – Hur larmar man krisledningen på bästa sätt?

När krisen slår till gäller det att snabbt larma krisorganisationen och börja arbeta. Vi har tagit fram en krishanteringsapp, Crisis Pilot, just för detta tillfälle. Allt du behöver för att kunna dra igång krisarbetet finns samlat på en och samma plats.

Läs mer om Crisis Pilot →

Tala Communications

Comma är med i Tala Communications, ett internationellt nätverk av erfarna krishanterare. 

Läs mer om Tala Communications →

Exempel på våra tjänster

– Riskinventering

– Skapa eller se över krisrutiner

– Krisövningar på olika nivåer

– Akut krishantering

– Rådgivning

– Budskap och Q&A

– Medieträning

– Krisappen Crisis Pilot

Commas krisjour

+46 8 410 675 65

Vi finns alltid tillgängliga för att bolla med och få en första bedömning.

Vill du veta mer?

Kontakta Jan Strand
+46 70 710 69 79

Mejla →