Hur man stänger utrymmet för desinformatörer

frukostseminarium

Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB, var gästtalare förra veckan på Commas frukostseminarium och gav en klok inblick i hur myndigheten bekämpar desinformation. Här är en del av det han talade om.

Under de senaste åren har ämnet krisberedskap blivit alltmer relevant, mycket med tanke på både senaste pandemin och de konflikter som pågår i Sveriges närområde. För MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är det vardag.

Eftersom desinformation sprids alltmer effektivt och frekvent är det en aktuell utmaning som både företag och myndigheter måste ta på största allvar. En viktig strategi, enligt Morgan, är att hitta och stänga de luckor som möjliggör desinformation genom att förse allmänheten med korrekt information från början.

Så hur stänger man då luckorna?
Morgan har tre tips att utgå ifrån.

  • Genomför en nulägesanalys för att identifiera eventuella informationsluckor eller felaktiga påståenden. Vad säger dina konkurrenter eller andra intressenter om dig?
  • Om det finns felaktiga påståenden eller informationsluckor är det viktigt att snabbt bemöta dem och ta fram tydliga budskap som adresserar dessa brister.
  • Använd tydlig och ärlig kommunikation. Se till att det som kommuniceras, både internt och externt, är korrekt. Om det tidigare har kommunicerats något som inte längre stämmer, var öppen med det, be om ursäkt och korrigera.

Utöver insikter om desinformation delade Morgan Olofsson även med sig av den resa som MSB har gjort gällande myndighetens anseende. Från att ha behövt hantera kriser under pandemin och genomgått ledarskifte till att idag ha en stark position i förtroendemätningar. En viktig faktor i denna resa var att bygga intern stolthet. Detta har MSB åstadkommit genom att engagera sina medarbetare, prioritera intern kommunikation och arbeta långsiktigt i stället för att bara agera med kortsiktiga ”här och nu-åtgärder”.

Kommunikationens kraft
Seminariet avslutades med många intressanta frågor och reflektioner. Ett viktigt budskap som förmedlades var att världen runt omkring oss ständigt påverkar oss och som organisation är det avgörande att kunna hantera dessa påverkansprocesser och leva i verkligheten, snarare än att sträva efter en idealiserad målbild som kan vara svår att uppnå.

I detta sammanhang är kommunikationens kraft avgörande. För det är viktigt att vara medveten om dess inverkan eftersom den hjälper oss att förutse och hantera de utmaningar som desinformation och föränderliga omvärldsförändringar innebär.

Har du missat vårt poddavsnitt med Morgan? Lyssna på det HÄR

Läs mer om hur vi arbetar med kommunikation som förändrar