hållbarhetskommunikation

Hållbarhetskommunikation

Hållbart företagande och socialt ansvarstagande är viktigt för oss på Comma. Vi lever långt över de resurser som jorden har att erbjuda och vi måste lära oss att hushålla, återvinna och återbruka material. Vi som arbetar med kommunikation kan inte lösa alla problem men vi kan hjälpa till med att stötta en hållbar utveckling.

Hur ser ert hållbarhetsarbete ut?

Vi är nyfikna på hur din organisation arbetar med hållbarhet. Hur balanserar ni mellan att berätta vad ni åstadkommit och att inte vilja skryta och anklagas för greenwashing? Har ni tillräckligt med idéer och resurser eller behöver ni stöttning? Comma kan hjälpa er på flera sätt, bland annat genom att ta fram strategier för hållbarhetskommunikation och att genomföra olika aktiviteter. Vi kan även hjälpa er att skapa profilerande projekt som är engagerande för medarbetarna och som ligger i linje med er väsentlighetsanalys.

Hållbarhetsredovisning

Medvetenheten om klimatförändringarna ökar alltmer och fler inser att vi måste ställa om till ett mer hållbart samhälle. Idag finns en högre förväntan på att företag ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarfullt sätt. Krav på etik och transparens ökar, inte minst från yngre intressenter, och verksamhetens syfte behöver vara mer än att skapa värde för aktieägarna. Dessutom förväntas företag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på samma sätt som för finansiella rapporter.

Läs mer om vårt erbjudande för hållbarhetsredovisning →

Exempel på våra tjänster

– Strategi och plan för hållbarhetskommunikation

– Profilerande projekt och kampanjer

– Stöd vid miljöprövningar

– Hållbarhetsredovisning

Vill du veta mer?

Kontakta Helen Iwefors-Häggblom
+46 70-872 19 90
Mejla →