Miljöprövningar

I alla stora infrastrukturprojekt är miljöprövningsprocesser långa och kostsamma förlopp där brister i dialog och förankring kan innebära stora förseningar och kräva kostsamma anpassningar. En enskild process kan innebära åratal av samråd, remissomgångar och svar på både högst relevanta, och ibland helt skruvade, frågor. I omstridda projekt kan det också ske aktioner, olika intressegrupper kan skriva debattartiklar och göra andra utspel vilket innebär behov av hög beredskap.  

Sveriges största miljömål

Comma har bistått uppdragsgivare genom flera stora miljöprövningsprocesser, bland annat i Sveriges största miljömål som handlade om kärnbränsleförvaret. Vi ser till att presentationerna är begripliga, presentatörerna uppsjungna och att budskapen är enhetliga. Vi förutser kritiska frågor och hjälper er att formulera lyhörda svar som blir begripliga och på lagom teknisk nivå för mottagarna.  

Förutom Kärnbränsleförvaret så har vi arbetat med infrastrukturprojekt såsom Hallandsåstunneln, Citybanan i Stockholm, European Spallation Source i Lund, nedmontering och rivning av Ågesta Kärnkraftverk samt forskningsreaktorn R2 i Studsvik.