Vår expertis

Vår expertis finns inom public relations, public affairs, förändringskommunikation, hållbarhetskommunikation, anseendemätningar och krishantering. Vi har manövrerat många kriser i olika faser, hanterat kommunikationen i stora förändringsprojekt, ansvarat för hållbarhetsredovisningar och skapat innehåll för olika kanaler inklusive media.

Vi hjälper våra kunder med deras arbete inom public affairs, inte minst i Almedalen. Dessutom kan vi mäta våra kunders anseende och hur det påverkar deras intressenter. Här kan du läsa mer om detta.

public relations

Public Relations

Public relations handlar om att nå ut till sin målgrupp och få synlighet i syfte att stötta verksamhetens affärsmål och lönsamhet. Idag krävs snabb, tydlig och kontinuerlig kommunikation för att nå igenom bruset och behovet av en tydlig position, vass strategi, rätt talespersoner och konkreta budskap har aldrig varit större. Våra rådgivare hjälper er med strategier som hjälper er att nå era mål, prioritering av vilka insatser som ger bäst resultat, medieträning av era talespersoner samt utformning och produktion av positionerande kommunikation.

Läs mer →

krishantering

Krishantering

När krisen slår till – och det gör den för alla förr eller senare – så gäller det att vara förberedd. Ofta står stora värden på spel och en kris kan snabbt påverka förtroenden. Beslut måste fattas snabbt, frågor behöver besvaras samtidigt som krisen ska hanteras. Mediedrev går blixtsnabbt och omvärldens förståelse för fel eller missförstånd är närmast obefintligt. Commas experter inom krishantering hjälper er med krisberedskap, aktiv stöttning under krisen och att återupprätta förtroendet efter.

Läs mer →

förändringskommunikation

Förändringskommunikation

När företag genomgår stora förändringar som rekonstruktioner, sammanslagningar, varumärkes-förändringar eller omorganisationer finns det alltid risk för oro och ryktesspridning. Med förändrings-kommunikation skapas tydlighet vilket minskar risken för osäkerhet och bygger förtroende för ledningen. Våra rådgivare hjälper företagsledningar med välplanerad och effektiv kommunikation och budskap som slår an hos medarbetarna för att förändringen ska kunna genomföras framgångsrikt och med minimal påverkan på verksamheten och dess lönsamhet.

Läs mer →

public affairs

Public Affairs

Public Affairs handlar om att förstå det politiska systemet och med hjälp av påverkanskontakter och opinionsbildning för att förändra värderingar, åsikter och uppfattningar. Allt för att frågor som är av allmänintresse ska komma högt upp i samhällsdebatten. Commas rådgivare hjälper er att förstå den politiska arenan och framgångsrikt driva opinionsbildning och påverka den politiska agendan på kommunal, regional och nationell nivå.

Läs mer →

hållbarhetskommunikation

Hållbarhetskommunikation

Vikten av hållbara affärer, hållbart företagande och hållbar utveckling ökar för varje år. Konsumenternas förväntningar och förhoppningar har bytts ut mot krav på att företag och organisationer ser över både sin verksamhet och sin kommunikation. Comma hjälper er med rådgivning för att landa rätt, sätta hållbarhetsstrategier som gör skillnad samt att löpande kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett förtroendegivande och ansvarsfullt sätt.

Läs mer →

t-media

Reputation & Trust

Hur påverkar ett företags anseende dess affärer och lönsamhet eller en organisations möjligheter att vinna allmänhetens förtroende? Comma är specialister på kommunikation som bygger anseende vilket innebär att vi tillhandahåller evidensbaserad mätning och analys av ert anseende och hur det påverkar era intressenter. Vi förvaltar och bygger anseende genom rådgivning och stöd samt att prioritera och producera kommunikationsinsatser som gör skillnad och bidrar till långsiktig lönsamhet.

Läs mer →