Hållbarhetsredovisning

Berätta vad ni gör

Att bedriva hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar och skapa förtroende. Oavsett om din organisation är stor eller liten, om ni omfattas av lagkrav på hållbarhetsrapportering eller inte, kan det finnas ett stort värde att kunna hänvisa till en hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisningen är ett sätt att visa upp och tydliggöra vad ert företag har uppnått i sitt arbete för en långsiktig hållbar utveckling. Själva redovisningen ska innehålla all information som behövs för att kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den påverkar sin omvärld.

Ha koll på vad som gäller

Under de kommande åren kommer regleringen för hållbarhetsrapportering både skärpas och utökas, så det är viktigt att ha koll på vad som gäller och hur det påverkar ditt företag.

Behöver du hjälp kan vi bistå med bland annat rådgivning kring innehåll, GRI-riktlinjer, regelverk och benchmark. Vi kan också projektleda hela produktionen samt skapa formgivning och layout till slutprodukten.