Modell för förändrings- kommunikation

Åtta nyckelkomponenter

När vi arbetar med förändringskommunikation så utgår vi från Commas modell med åtta nyckelkomponenter som behövs för att säkerställa att kommunikationen uppfyller sitt syfte – att underlätta och stödja förändringen och minska risken för friktion och kris.

Redan i den initiala fasen behöver alla dessa komma på plats, i alla fall i en övergripande form. Allt för att man ska vara förberedd för läckor eller behov av snabbt offentliggörande. Kommunikationsanalysen kan också påverka själva affären eller hur den bör genomföras för att minska onödig friktion och ökade kostnader. Därför är det viktigt att kommunikationsexperter bjuds in tidigt i projektet och får delta i de strategiska diskussionerna.

Justera vid milstolpar

I samband med olika milstolpar i projektet kommer komponenterna därefter att behöva uppdateras och justeras beroende på hur projektet utvecklas och hur informationen om förändringen tas emot.

Inte sällan ändras förutsättningarna i samband med förhandlingar. En företagsaffär kanske inte går i lås som tänkt utan ett nytt beslut fattas, och då behövs alla komponenter ses över på nytt och justeras. Redan kommunicerade beslut och strategier som rivs upp behöver förklaras och argument för en ny väg framåt ska lanseras.

Här gäller det att ha kortfattad och levande dokumentation och planer som snabbt kan uppdateras och justeras. Inte sällan behövs olika versioner för olika scenarios arbetas fram så att det går att snabbt skrida till verket när besluten fattats och affären gått i lås.

Vår modell för förändringskommunikation

Modell för förändringskommunikation