anseende

Strategier för högre anseende

Mätningen med Reputation&Trust ger två viktiga utgångspunkter: Den visar inom vilka områden som ni har era styrkor och svagheter. Den visar också vad som påverkar ert intressentstöd mest. Med hjälp av dessa insikter går det att prioritera de kommunikationsinsatser som ger störst effekt och med regelbundna mätningar kan ni sedan följa att ni är på rätt väg.

De flesta organisationer satsar på att utveckla sina produkter och tjänster samt har fokus på innovation och att skapa finansiell framgång. Det är tre faktorer som bygger anseende. Men två av de viktigaste parametrarna för att bygga anseende är hur företag uppfattas som arbetsplats samt hur ansvarstagande de är. Det betyder att även för någon som vill köpa produkter och tjänster, eller investera, så påverkas deras beslut av hur ni visar ansvarstagande för både medarbetare och samhället runt omkring.

Ökat värde och minskad risk

Ytterligare faktorer som bygger anseende är hur organisationens ledarskap uppfattas och er dialog med omvärlden. Samt om ni upplevs agera etiskt och följa lagar och regler.

Beroende på hur just ert anseende ser ut och vad som är viktigast för era intressenter tar vi tillsammans fram en plan som leder mot ökat anseende och därmed ett attraktivare och lönsammare företag som dessutom är mindre sårbart för kris.

Underlag för rätt riktning

En plan kan till exempel innehålla ett program för utbildning och profilering av ledningspersoner tillsammans med en tydlig budskapsplattform kring organisationens syfte och mål. Den kan också innebära ökad kommunikation kring hur det är att arbeta hos er där enskilda medarbetare med spännande historier lyfts fram som ambassadörer. Eller skapande av profilerande projekt som förutom att lyfta fram er som ansvarstagande också kan ge nya affärsmöjligheter.