Almedalen

Almedalen

Den sista veckan i juni äger Almedalen vanligtvis rum. Många är där men ännu fler tar del av denna världsunika arena för möten mellan politik, akademi, näringsliv och medborgare.

Viktiga kontakter

Det är inte utan skäl som Almedalen är välbesökt. Möjligheten till att få träffa politiker och kanske få gehör för sina frågor, eller delta på seminarier där olika aktörer debatterar, lockar många. Både inplanerade och spontana möten sker när så många människor samlas på samma plats. Många kontakter knyts som senare leder till affärer, samarbeten eller nyvunnen inspiration vilket är skälet till varför även näringslivet deltar i Almedalen. Så om du tror att det bara dricks rosé så har du svaret på det här.

Alltid på plats

Commas arbete med opinionsbildning och profilerande kommunikation gör att vi är på plats och stöttar våra uppdragsgivare på flera olika sätt. Vi arrangerar seminarier, bokar in enskilda möten med intressenter, anordnar rundabordssamtal, omvärldsbevakar eller producerar artiklar och inlägg från olika arrangemang. Ibland är vi även moderatorer.