förändringskommunikation

Förändringskommunikation

I förändringsprojekt är kommunikation en avgörande faktor. Den hjälper er att nå målen, oavsett om det gäller synergier vid en sammanslagning av företag, nya arbetssätt vid en omorganisation, skapa rätt förväntningar på en ny vd eller att bibehålla marknadsandelar vid ett varumärkesbyte.

Kräver minutplanering

Stora värden står på spel vid företagsförändringar och samtidigt underskattas ofta behovet av kommunikationsresurser. Att kommunicera ett företagsköp kräver minutplanering för att säkerställa att alla intressenter får informationen i rätt ordning och på ett sätt som dämpar oro och ryktesspridning. Det gäller inte minst om något av bolagen är börsnoterade. Risken för läckage är stor och ökar ju fler personer som involveras i arbetet, förhandlingar kan stranda och information användas som ett påtryckningsmedel.

Budskap som slår an hos medarbetare

Comma har arbetat med allt från varumärkesbyten, rekonstruktioner, sammanslagningar, omlokaliseringar och vd-byten. Vi gör en kommunikationsplanering som synkar med affärsprocesserna och är vana att översätta företagsledningens budskap så att de slår an hos medarbetarna.

Från vår mångåriga erfarenhet av kriskommunikation är vi också beredda att hantera läckor och diverse uppblossande kriser på ett snabbt och effektivt sätt. Vi har också verktyg för att säkerställa tvåvägskommunikation så att vi kan fånga upp varningsklockor om något är på väg åt fel håll.

Läs mer om vår modell för förändringskommunikation →

Exempel på förändringsprojekt vi arbetar med:

– Nedskärningar och nedläggningar

– Företagsköp (M&A) eller försäljning

– Omorganisation

– VD-byte

– Flytt av verksamhet

– Rekonstruktion

– Varumärkesbyte

– Notering (IPO)

Vill du veta mer?

Kontakta Ingrid Landahl
+46 70 657 33 34
Mejla →