public affairs

Public Affairs

Både individer, organisationer och samhället vi lever och verkar inom påverkas av de politiska beslut som fattas. Vissa beslut är gynnsamma och andra påverkar oss negativt eller kanske inte alls. För företag och organisationer vars intressen starkt påverkas av samhällsdebatten eller nya politiska beslut finns ett stort behov av att förstå hur beslutsprocessen ser ut och var besluten tas.

Public Affairs handlar om att förstå det politiska landskapet och beslutsprocesser och veta när och vem man ska rikta sig till och hur man gör det på bästa sätt.

Att vinna gehör för sina frågor

Allt fler företag och organisationer inser värdet av att använda sig av experter inom Public Affairs för att vinna gehör i olika frågor som har stort allmänintresse eller är affärskritiska. Många gånger finns det dessutom inte möjlighet och kraft att göra hela arbetet på egen hand. För att driva frågor och nå fram till politiker och tjänstemän krävs utöver kunskap också tid, engagemang och ett stort kontaktnät.

Stor kunskap om det politiska systemet

På Comma har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att få fram sina argument och fakta till beslutsfattare och påverka, oavsett om det går via opinionsbildning eller direkta kanaler. Vi har stor kunskap om det politiska systemet och hjälper er att identifiera intressenter, analysera omvärlden och få upp era frågor på den politiska agendan. Det kan ske genom traditionella och sociala medier eller genom enskilda möten, rundabordssamtal eller på seminarier i Almedalen.

Läs mer om Almedalen →

Miljöprövningar

En stor utmaning vid infrastrukturprojekt är miljöprövningsprocesser som ofta innebär förseningar och ökade kostnader för projektet. Utan tydlig kommunikation, dialog och förankring genom hela processen av samråd, remisser och beslut är chansen att få tillstånd obefintlig.

Läs mer om vårt erbjudande för miljöprövningar →

Exempel på våra tjänster

– Omvärldsanalys

– Kartläggning av politiska positioner

– Opinionsbildning

– Debattartiklar

– Intressentanalys

– Kontakter med beslutsfattare på olika nivåer

– Skriva remissvar

Vill du veta mer?

Kontakta Merja Metell Suomalainen
+46 70 864 06 18
Mejla →