beredskap

Förmåga och beredskap

Har du en akut kris?

Vi finns alltid tillgängliga för att bolla med och få en första bedömning. Är du ny kund så bjuder vi på den första timmen.

Commas krisjour: +46 8 410 675 65

Höj förmågan att hantera en kris

Generellt har de företag som tidigare varit förskonade svårast att hantera en kris. De som ofta kritiseras eller har en riskfylld verksamhet har redan sina rutiner. Ett första steg till att bli bättre förberedd är att inse att alla typer av företag drabbas av kriser. Det kan handla om arbetsplatsolyckor, sexuella trakasserier, kritiska myndighetsgranskningar, konflikter med leverantörer eller helt enkelt en före detta medarbetare som ”talar ut” i media. Ett enkelt sätt att höja sin krishanteringsförmåga är att göra en inventering och värdera sannolikheten för att olika händelser ska inträffa.

Enkla och tydliga rutiner

De flesta företag har en krisplan men den är många gånger för omfattande och komplicerade att använda i skarpt läge. Det leder till att krisledningen i stället ”skjuter från höften” vilket kan leda till onödiga missar. Bra rutiner som är enkla att följa gör att krisarbetet kommer i gång snabbare och att fokus kan läggas där den gör mest nytta. Börja med att identifiera vilka resurser som kommer att behövas i krisledningen, sätta upp rutiner för hur dessa larmas samt hitta ett sätt att dela information och aktuell lägesbild även om alla inte är på plats. Steg två är att ta fram checklistor för olika funktioner.

Övning och utvärdering

Rutiner som aldrig övats kommer inte att användas i skarpt läge. Commas rekommendation är att öva på att använda krisplanen minst en gång per år – och inkallning och larmning minst en extra gång. Att lägga lite tid på utvärdering efter både övning och skarp händelse ökar förmågan väsentligt till nästa gång.

Comma kan hjälpa till med riskinventering och att ta fram eller förbättra krisrutiner. Vi har en egenutvecklad krisapp som kan användas för larmning och vi genomför olika typer av krisövningar som är anpassade till verksamhetens nivå och behov.

Beredskap för snabb hantering

Att ha en fungerande omvärldsbevakning är A och O för att ha en chans att hantera en snabbt uppblossande kris. Även om strålkastarljuset inte är riktat åt ert håll till att börja med så kan händelser som berör kunder, partners eller företeelser i er närhet också innebära att ni blir granskade i nästa steg. Comma omvärldsbevakar och bedömer händelser och nyheter för våra kunder. Vi kan snabbt avgöra om något kräver åtgärder eller förberedelser ur kommunikativt perspektiv.