Akut krishantering

Har du en akut kris?

Vi finns alltid tillgängliga för att bolla med och få en första bedömning.

Commas krisjour: +46 8 410 675 65

Risk för tunnelseende

När krisen kommer gäller det att agera på en gång vilket är lättare sagt än gjort. Ofta blir kommunikationsavdelningen snabbt överbelastad och det är lätt att få tunnelseende som gör det svårare att bedöma vad som är viktigt och inte och hur händelsen uppfattas externt. Att stoppa huvudet i sanden eller göra felbedömningar leder till att man tappar värdefull tid eller att krisen förvärras. Det kan vara svårt att stå på sig mot trycket från organisationen att lägga locket på och hoppas på det bästa. Vårt råd är att alltid ta hjälp utifrån för att få ett annat perspektiv och objektiv rådgivning av experter.

Varje kris behöver minst tre kommunikationsresurser: En som hanterar strategi och budskap i samråd med krisledning, en annan som tar hand om inkommande samtal och en tredje som producerar och publicerar material. En och samma person kan omöjligt hantera alla dessa roller även om vi ofta ser att man försöker. Och i sämsta fall är den som ansvarar för information i krisledningen inte ens en erfaren kommunikatör utan någon som tillfälligt blivit tilldelad rollen.

Ta hjälp i akut skede

Comma har stöttat många företag och organisationer inför eller under mängder av incidenter, allt från mindre avvikelser till sådant som kan ha satt hela organisationen och dess ledning i gungning. Vi har förmodligen varit inblandade i värre händelser än er incident, så dra dig inte för att ringa, även om det kan kännas jobbigt att erkänna sina brister.

Vi har väldigt kort startsträcka, går alltid in minst två konsulter, och lägger allt annat åt sidan vid behov. De mest intressanta händelserna är ofta de som ingen fick reda på. Men förberedda för granskning var de ändå.

Vill du veta mer eller ställa frågor om krishantering?

Du kan alltid ringa till Jan Strand om du vill ställa frågor eller få vägledning och även kontakta oss på vår krisjour (se telefonnummer ovan).

Kontakta Jan Strand

+46 70 710 69 79

Mejla →