Det går aldrig att sätta punkt
Välkommen till Comma,

En kommunikationsbyrå
med fokus på anseende
och affärsnytta

När förändringar är konstanta måste anseendet ligga fast

Hur ditt företag uppfattas betyder allt. Anseendet står i direkt relation till din affär och för att kunna behålla din position måste du underhålla det löpande. Det går aldrig att sätta punkt.

 

Stenhård konkurrens råder i ett aldrig förr skådat informationsbrus där kanaler och teknik ständigt ändrar spelplanen. Publiken är medievan, kräver ökad transparens, full digital tillgänglighet och har högt ställda etiska krav.

Gör rätt idag, bli fortsatt omtyckt imorgon

Har din organisation inte målgruppens förtroende blir affärsmålen omöjliga att nå. Vi hjälper dig att bygga och upprätthålla ett starkt anseende hos alla intressenter med hjälp av Reputation Management.

Det ställs allt högre krav på hur organisationers värderingar stämmer överens med ens egna. Både som kund, konsument och arbetstagare. Vi vill också se att kommunikation och agerande hänger ihop, och tillsammans med ökad transparens och blixtsnabba delningar ställer det höga krav. Det finns många faktorer som kan bidra till att bygga ett högt anseende – det handlar både om att agera på rätt sätt och hur det kommuniceras.

 

Vi på Comma hjälper dig bygga ditt anseende. Vi hjälper dig analysera styrkor och svagheter. Tillsammans lägger vi upp en strategi för resan framåt och hjälper dig att förverkliga den genom allt från kreativa koncept, skriftligt och rörligt material för olika kanaler till träning av era talespersoner. För vissa kunder gör vi punktinsatser när de behöver oss, för andra fungerar vi som en outsourcad kommunikationsavdelning. Och mycket däremellan. Du väljer.

Vill du ta reda på hur anseendet påverkar de affärsmässiga förutsättningarna inom just din organisation? Reputation&Trust är en omfattande mätmetod som på ett konkret sätt visar hur anseendet påverkar affärsmålen. Förutom att mäta anseendet hos ett företag så ger modellen en tydlig fingervisning om hur din organisation kan utveckla arbetet för att skapa största möjliga affärsnytta på sikt.

 

Mätmetoden skiljer sig från andra anseendemätningar då den på ett visuellt och konkret sätt mäter sambandet mellan en organisations anseende och hur dess intressenter förväntas agera utifrån detta. Modellen används för att analysera de olika aspekterna av företags anseende, till exempel hur man uppfattar dem när det gäller etiska frågor, hållbarhet och ledarskap. Den visar också hur benägna kunderna är att köpa produkter och tjänster, arbeta för, investera i eller om de skulle stötta företaget i en krissituation.

 

Läs mer om Reputation&Trust här eller hör av dig så berättar vi hur mätningen kan hjälpa din organisation att utvecklas.

Det tar lång tid att bygga ett gott anseende men det kan lika snabbt raseras om du inte är förberedd. I dag går drevet blixtsnabbt i både traditionella och sociala medier och omvärldens förståelse och tålamod med ett klumpigt agerande är nästan obefintligt.

 

Vi på Comma har lång erfarenhet av otaliga kända och okända kriser. Vårt arbete går i första hand ut på att undvika kris genom att hantera risker i ett tidigt skede. Vi hjälper också till att effektivisera organisationers krishantering genom att se över och förbättra krisrutiner, genomföra krisutbildningar och testa beredskapen genom olika typer av övningar.

 

Händer det något inom din organisation som du är orolig för? Tveka inte att kontakta oss för att få råd om risk- eller krishantering.

Letar du efter ett effektivt sätt att larma din krisgrupp, få tillgång till checklistor och dela information? När krisen slår till är den inledande fasen den mest kritiska, oavsett arbetsplatsolycka eller mediedrev. Commas digitala krisverktyg Crisis Pilot hjälper företag och organisationer med behov av effektiv krishantering att förbättra och samordna sin kriskommunikation i skarpt läge.

 

Med Crisis Pilot kan krishanteringen ske helt mobilt så att alla i kristeamet får samma information oavsett var de befinner sig. Med ett knapptryck larmas kristeamet och krishanteringen kan påbörjas redan på väg till krisrummet.

 

Crisis Pilot är speciellt utvecklat för att vara så lättanvänt som möjligt och har ett enkelt gränssnitt som passar för alla plattformar – från smartphone till dator. Verktygets funktioner är utvecklade och testade av Comma mot bakgrund mot vår långa erfarenhet av kriskommunikation.

 

Vill du veta mer? Läs mer om Crisis Pilot och boka demo här.

Så här säkrar vi ditt anseende

Comma Reputation Management.

Vi hjälper dig välja rätt väg via strategiskt kommunikationsarbete. Vi utbildar och stöttar så du blir bättre rustad att möta olika utmaningar. Vi står för det praktiska utförandet om du behöver extra resurser eller särskild kompetens.

 

Omfattningen av våra uppdrag sträcker sig från rådgivning i enstaka frågor ända till interimsuppdrag eller insourcing. Oavsett omfattning brukar de flesta kunder stanna många år hos oss.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Senior Advisor & Founder

Ingrid Landahl

+46-70-657 33 34

Ingrid är Commas grundare och expert på krishantering och strategifrågor.
 Främst fokuserar hon på hur organisationer kan bygga och bibehålla ett starkt anseende och hur detta bidrar till affärsmässig framgång. Ingrid är en efterfrågad rådgivare när det handlar om att hantera kommunikationsrisker och uppblossande kriser på ett effektivt sätt.
Inom PR-branschen har hon verkat i ledande roller sedan 1996. Dessförinnan var hon marknadschef på Stockholm Water Foundation där hon bland annat lanserade Stockholms vattenpris på den internationella arenan. Ingrid är civilekonom från Stockholms Universitet.

Senior Advisor & Partner

Jan Strand

+46-70-710 69 79

Med tung erfarenhet från både krishantering och proaktiva medierelationer är Jan en viktig kugge i Commas erbjudande inom Reputation Management.
Jan har en fil. kand. i teoretisk filosofi från Lunds universitet och är utbildad journalist. Sin huvudsakliga journalistiska karriär tillbringade han som reporter på Expressen, innan han 1999 började arbeta som kommunikationskonsult.
Jan har medie- och kristränat en lång rad ledningsgrupper, VD:ar och hundratals andra med ansvar för att representera sin organisation utåt.
Han är en trygg och erfaren rådgivare som fungerar både som bollplank och idéspruta.

Senior Advisor & Partner

Merja Metell Suomalainen

+46-70-864 06 18

Merja är specialiserad på varumärkesfrågor och krishantering.
Hon har lång journalistisk erfarenhet som programledare och redaktör på Sveriges Radio och Sveriges Television. Merja är en uppskattad moderator och föreläser även om modererandets konst.
Att skapa underlag till eller påverka politiska beslut är andra områden som Merja behärskar genom tidigare regeringsuppdrag.
Hon har en fil. kand. i kommunikation och språksociologi från Örebro universitet och är utbildad processledare från SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling.

Client Relationship Director

Ingemar Åkesson

+46-70-898 33 69

Ingemar är mycket kunnig på allt som rör reseindustrin, där han arbetat i över 30 år. Han är expert på relationsmarknadsföring och arbetar med mediefrågor, sociala medier, trender och omvärldsbevakning.
Innan han kom till Comma var han kommunikationsdirektör för den internationella affärsresebyrån Hogg Robinson Group i Nordeuropa. Vägen dit gick via Executive Communication på Stockholm School of Economics samt på IHM, Bergs School of Communication och Stockholm Universitet.

Account Manager

Malin Castwall Hanson

+46-763-75 17 02

Malin har en utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet och har även studerat stats- och genusvetenskap, en bakgrund som gör henne särskilt vass på hållbarhetsfrågor och på att bygga upp och vårda anseende. Närmast kommer hon från Hungerprojektet och Flickaplattformen där hon jobbat som kommunikationsansvarig och dessförinnan var hon musikredaktör på Sveriges Radio. Malin är en erfaren projektledare som på Comma arbetar med omvärldsanalys och reputation management med fokus på digital kommunikation och hållbarhet. Hon arbetar även med Commas krisapp Crisis Pilot, krishantering i sociala medier samt formgivning.

Art Director och fotograf

Jonas Clefström

+46-708-59 59 79

Jonas är frilansande art director och fotograf och underkonsult hos Comma där han hjälpt våra kunder med allt från webbsidor och grafisk design till foto och kreativa kampanjer. Han har arbetat med reklam, design och foto sedan 1990 och har under åren byggt upp en bred erfarenhet inom visuell kommunikation. Tidigare har Jonas bland annat varit delägare på reklambyrån Grand och art director på flera andra byråer i Stockholm. Bland hans tidigare kunder finns allt från snabbrörliga konsumentvaror till skolor och tjänster.

Senior Advisor

Helen Iwefors-Häggblom

+ 46-70-872 19 90

Helen är främst inriktad på socialt samhällsansvar och hållbarhetskommunikation vilket betyder att hon hjälper företag och organisationer att nå ut med vad de gör på dessa områden. Hon har tidigare varit kommunikationschef och CSR-ansvarig på Canon Sverige och är utbildad inom strategisk PR och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet samt hållbarhetskommunikation och hållbar utveckling från Berghs School of communication & Stockholms universitet. Helen är en strategisk doer som får saker gjorda, inte minst när det gäller syftesdriven kommunikation som exempelvis att bygga pr-kampanjer med socialt engagemang.

Account Manager

Carina Walding

+46 73 709 18 33

Carina är civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsekonomi och kommunikation från Kungliga tekniska högskolan. Hon har även studerat kommunikation och projektledning på Nanyang Technological University i Singapore.

Carina har en flerårig bakgrund som pr- och kommunikationskonsult på byrå och som kommunikationsansvarig på ett teknikkonsultbolag. Hon har även arbetat flera år som projektledare inom bygg- och fastighetsbranschen på beställarsidan samt som konsult.  På Comma arbetar Carina som account manager inom företagskommunikation, krishantering och medierelationer.

Senior Advisor

Urban Kindhult

+46 73 042 42 11

Urban är utbildad jurist från Stockholms universitet och Radboud Universiteit Nijmegen i Nederländerna, specialiserad på EU-rätt och upphovsrätt. Han har en mångårig erfarenhet från gränslandet mellan juridik och kommunikation, bland annat genom juridiska analys- och utredningsuppdrag för EU-kommissionen, College of Europe, Näringsdepartementet och Stockholms universitet. Urban har även skapat framgångsrika kampanjer för organisationer som Byggindustrierna, IT-kommissionen och Telekom-företagen. Dessutom har han ansvarat för juridik, kommunikation, lansering och byggande av varumärken med tung musikalisk profil som Max Martins AUDDLY, franska musikdatatjänsten SOUNDCHARTS i Skandinavien samt var en drivande kraft bakom framgångssagan JAYS Headphones.

Account Executive

Amanda Pragnert

+46 73 024 84 81

Amanda är kommunikationskonsult och arbetar med textproduktion, research och omvärldsbevakning samt  medierelationer. Hon har studerat media och kommunikationsvetenskap vid Örebro Universitet och har erfarenhet av arbete inom digital marknadsföring, webbpublicering och sociala medier från miljö- och hållbarhetsbranschen.

Senior Advisor Life Science

Anna Björlin

+46 70 827 88 51

Anna har lång erfarenhet av läkemedelsbranschen och produkt-PR. Hon identifierar nyhetsvinklar, placerar nyheter och patientfall i media, skriver referat från seminarier och round table-möten samt rapporter. Hon ligger också bakom ett par aktuella framgångsrika digitala kampanjer. Som medicinsk copywriter arbetar Anna med bokningsbrev, inbjudningar och annonser för olika kanaler. Anna är kommunikationsvetare, har läst sjuksköterskeprogrammet samt är IMA-diplomerad från läkemedelsakademien där hon också nyligen läst farmakologi.

Aktuellt

Commapodden

I Commas podcast bjuder vi in aktuella och spännande gäster och fördjupar oss i ämnen som krishantering, kommunikation och hur man bygger och bibehåller ett gott anseende. Vi hjälper våra kunder med Reputation Management och vad det innebär får du också veta.

Programledare är Merja Metell Suomalainen.

 

Jeanette Lesslie Wikström, vd för Säkerhetsbranschen, berättar om de kriser hon har hanterat under sina 25 år i branschen, bland annat på tidigare arbetsplatser som Grand Hôtel och Swedavia. Du får också höra om hur hon ser på medias roll i kriser och varför företagskulturen alltid är en säkerhetsfråga. Merja och Jeanette diskuterar även hur man kan vårda sitt företags anseende och varför det är nyttigt att vara i kris ibland.

 

Du kan lyssna på podden direkt här på vår hemsida eller på andra ställen där poddar finns.
Följ länkarna för att komma direkt till Spotify, Acast eller Itunes.

Om Comma

Comma grundades 2004 och våra medarbetare har olika bakgrund inom affärsutveckling, journalistik, marknadsföring, varumärkesutveckling och offentlig förvaltning. Flera av oss har mer än tjugo års erfarenhet i branschen men vi har också unga förmågor som utmanar dig med nya tankesätt.

 

 

Vi har valt att fokusera på att bygga, försvara och vid behov återupprätta ett gott anseende för våra kunder (Reputation Management). Vi vet att ett gott anseende leder till framgång – det går dessutom att mäta och följa upp. Ett gott anseende gör att dina intressenter vill jobba hos dig, investera i dig och stödja dig i kris. Dessutom vill de köpa dina produkter och tjänster och kan tänka sig att rekommendera andra att göra det.

 

 

Vårt uppdrag är att göra dig som uppdragsgivare bättre. Vi uppskattar ärliga och nära relationer och är alltid uppriktiga med vad vi tror är bästa vägen framåt. Vi får ofta höra att vi är snabba och lätta att jobba med och det kanske har gjort att många kunder stannar hos oss i många år.

Jobba här

Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där vi utnyttjar varandras styrkor för att i alla lägen kunna erbjuda kunden den bästa lösningen?
Just nu är vi inte inne i någon aktiv rekryteringsfas, men Comma letar alltid efter erfarna och drivna talanger att förstärka vårt redan starka team. Skicka ett mejl med CV till info@comma.se och berätta varför just du ska bli Commas nästa medarbetare!

Kunder

Våra kunder finns i många olika branscher. Många har vi jobbat med länge och andra är nyare bekantskaper. Gemensamt för alla är att de står inför olika kommunikationsutmaningar som de behöver hjälp med. Här är några av dem:

Kontakt

Comma | Adolf Fredriks kyrkogata 13 | 111 37 Stockholm

   +46 8 612 83 05

   @comma-rm

HITTA TILL OSS