Krisberedskap på hög nivå – lär av de stora evenemangen

Events

I en tid präglad av större osäkerhet och ökade antal konflikter är behovet av effektiv krisberedskap vid stora evenemang och idrottstävlingar tydligare än någonsin. När polis och säkerhetspersonal rustar upp inför vårens och sommarens kommande evenemang, blir det uppenbart att krismedvetenhet och en robust beredskap är avgörande för att hantera potentiella nödsituationer.

De som hanterar en kris på ett bra sätt är ofta väl förberedda och har övat flera gånger på olika scenarion för att veta precis hur de ska agera när det blir aktuellt.

Stora evenemang och idrottstävlingar har sedan länge utarbetade krisplaner och hög beredskap för att hantera allt från huliganer till livshotande trängsel eller potentiella terroristattacker. Så vilka lärdomar kan vi andra dra från dem?

Sommar-OS, säkerhet och krisberedskap
Paris anordnar i sommar OS för andra gången (den senaste var 1900) och enligt artiklar i både New York Times och BBC görs satsningar på säkerhet och krisberedskap utan motstycke.

Alla stora evenemang över hela världen är omgärdade av säkerhet och rigorösa förberedelser. Men just Paris har anledning att vara extra uppmärksamt efter att staden har drabbats av flera terrorattacker de senaste åren. Inte minst vid attentatet i den fullsatta konsertlokalen Bataclan 2015 där 89 personer dödades och över 300 skadades.

Även i andra delar av landet har det skett attacker vilket sammantaget med världsläget har lett till att Frankrike sedan terrordådet i Moskva den 24 mars har höjt terrorhotnivån till 3 av 3.

Historisk invigningsceremoni
Mitt i allt detta – trots allt detta – ska Paris anordna ett sommars-OS. Och för första gången någonsin planeras en pampig invigningsceremoni utanför en omslutande arena, där tävlande ska färdas på båtar ner längs flöden Seine. Hundratusentals människor kommer stå samlade längs vattnet och gatorna för att bevittna den spektakulära invigningsceremonin varför Paris förberett sig i flera år för att möta olika hotbilder. En utmaning, minst sagt.

Men Frankrike och Paris vågar ändå arrangera spelen. För att säkerställa en trygg och säker miljö för både idrottare, åskådare och arrangörer har bland andra polis, brandkår och militär lagt åtskilliga timmar på träning och utbildning.

Det är naturligtvis ingen som förväntar sig att ett företag i sin dagliga verksamhet ska vara lika väl förberedd som om den skulle anordna ett sommar-OS. Men att ta till sig medvetenheten och arbetssättet för krishantering kan alla göra. För när krisen väl inträffar är en snabb och effektiv hantering samt en välfungerande kommunikation avgörande.

Nedan listar vi tre universella tips för att förbereda er krishantering:

1. Förebygg
Att förebygga kriser är den absolut bästa hanteringen. Med riskinventering och kartläggning identifieras risker och hot och därefter tar man fram en plan för att avvärja eller hantera dessa och undvika att något utvecklar sig till en kris.

2. Beredskap
God beredskap är avgörande när krisen väl är framme. En aktiv omvärldsbevakning för att snabbt kunna ta initiativ i tidigt skede och en krisledning med tydliga roller och ansvar är väsentliga delar för att ta sig an en kris. Här underlättar det att ha en tydlig krisplan med checklistor som är enkla att följa och som minskar risken att tappa bort något moment.

3. Träning!
När krisplaner, checklistor och rutiner är på plats är det dags att träna. Och att träna igen. Det innebär att krisledningen med jämna mellanrum får genomgå scenariobaserad kristräning. Att göra övningar och testa krisrutiner och checklistor i praktiken gör att fel och förbättringsmöjligheter kan åskådliggöras och rättas till innan en skarp kris inträffar.

Idag behöver alla vara förberedda
I dag sker incidenter, attentat och protestaktioner i hela världen vid stora internationella tillställningar. Och konsekvenserna av sådana händelser kan bli katastrofala.

Precis som vi skriver i Vad kostar en kris? är priset för att jobba förebyggande betydligt lägre än konsekvenserna av en kris.