Så här bygger du en expertroll 

så bygger du en expertroll

Idag gäller det att göra sin hemläxa för att få exponering i media. Att hitta sina styrkor och ta vara på möjligheter som kommer i er väg kan vara en nyckel för att nå ut. Ni kan också utveckla era kommunikationskanaler och leverera hög kvalitet i både det skrivna ordet och via poddar och filmer. Men i stället för att måla med breda penseldrag kan man satsa på att långsiktigt bygga en position som talesperson eller en expertroll.   


Med en talesperson etablerar ni expertis och trovärdighet när ni återkommande bevisar era kunskaper inom ett visst område. Ni blir någon som kan ge tillförlitlig information, vägledning och föreslå lösningar. Andra uppfattar er som en auktoritet, vilket ökar er trovärdighet och företagets anseende. 

Talespersonen blir också den första kontaktpunkten för media eller andra som söker råd eller samarbete inom expertområdet. Det skapar nya möjligheter för ert företag som partnerskap och samarbeten – som i sin tur leder till ökad synlighet. Det blir en positiv spiral som innebär att den som är talesperson fortsätter att representera ert företag på bästa sätt och att ert företag bygger sin position vilket bidrar till långsiktig framgång. 


Handfasta råd

Fördelarna med en expert som talesperson är många men det kräver arbete och tanke för att ge framgång. Här är några saker att tänka på: 

1) Att bygga en talesperson är en pågående process. Företag med framgångsrika talespersoner utvärderar rollen regelbundet och justerar sina strategier efter hur behoven ser ut. Se till att få feedback, både internt och externt. Utvärdera all medverkan i media och fundera över vad som har fungerat och vad behöver förtydligas för att ni ska kunna nå önskad position.  

2) Att vara talesperson kräver förberedelser och coachning. Det kan handla om medieträning, paketering av budskap eller att utveckla sin presentationsteknik. Satsa på utbildning för den nya talespersonen så att hen får en grundtrygghet i rollen och får förutsättningar att representera företaget på bästa sätt.  

3) Ni kommer att behöva stötta talespersonen genom att arbeta med tydliga och koncisa nyckelbudskap som är skräddarsydda för olika plattformar och mediekanaler. Det kommer vara ett löpande arbete som blir extra intensivt om det skulle uppstå en kris där talespersonen fyller en viktig funktion. Då handlar det också om att se över krisrutiner och om det behövs ytterligare resurser på talesmannafronten. 

4) Ni behöver också identifiera era målgrupper. Media är bara en kanal för att nå ut till era intressenter. Det gäller att förstå målgruppen så att ni kan välja en talesperson som är relevant och kan kommunicera effektivt och nå ut till målgrupperna.  


Utmaningar att beakta 

Under processen med att bygga en expertroll är det samtidigt viktigt att vara medveten om de utmaningar och risker som kan komma när ni får en ökad synlighet: 

1) Experten förväntas leverera på högsta nivå och andra kommer att förlita sig på hens expertis.  

2) Utvecklingen i samhället går fort och därför är det viktigt att experten håller sig fortsatt uppdaterad om nya rön och den senaste kunskapen. Mottagaren förväntar sig inget mindre.     

3) Experten behöver också vara öppen för andras åsikter och perspektiv och skapa dialog med målgrupperna.  

4) Var förberedd på kritik. Experten kommer att granskas för sina idéer, åsikter och arbete. Andra kan utmana eller kritisera expertens synpunkter vilket innebär att hen kommer behöva hantera negativ feedback på ett professionellt sätt.       


Expertroll ger nya möjligheter 

Allt detta är ett arbete som kräver lite ansträngning. Men genom att bli en expert inom ert område får ni möjlighet att bygga nätverk och stärka relationer med kollegor, branschfolk och potentiella eller befintliga kunder. När ni konsekvent bidrar med värde stärker det också ert anseende och skapar lojalitet.