De 10 viktigaste tipsen för trovärdig hållbarhetskommunikation

Är ert företags hållbarhetskommunikation trovärdig eller finns det risk för att ni kan anklagas för greenwashing? Det finns många ganska enkla knep för att undvika det senare och i stället uppfattas som seriös och trovärdig. Som exempelvis att vara transparanta, involvera intressenter och lära av andra. Här har vi samlat tio tips som du kan ha som checklista så ni slipper anklagas för greenwashing. 

1. Öka er kunskap inom hållbarhet och hållbarhetskommunikation så att ni enkelt kan göra era egna bedömningar och ifrågasätta budskap vid behov.

2. Ha konkreta mål och resultat för era hållbarhetsinsatser och kommunicera öppet om era framsteg. Undvik vaga uttalanden som inte kan verifieras. Ha tydliga definitioner av begrepp så att det inte finns utrymme för missförstånd eller tolkningar.

3. Öppenhet om verksamhetens totala påverkan: inkludera alla relevanta aspekter, från resor, råmaterial, energianvändning, distribution, användning och återvinning eller avyttring.

4. Var transparent även med era misslyckanden, det bygger trovärdighet, kan bli till intressanta historier och skapar engagemang.

5. Använd tredjepartsgranskning: Engagera oberoende organisationer eller experter för att granska och validera era hållbarhetsanspråk. Det skapar trovärdighet och visar att ni inte bara gör självbedömningar. 

6. Undvik klavertramp genom att stämma av sponsring, reklam, event och budskap med en intern panel och ta gärna in externa ögon inför viktiga utspel eller kampanjer.  

7. Om ni väljer att sticka ut hakan lite extra, bestäm er redan innan för en strategi om ni får kritik. Ibland är det bättre att stå kvar och förklara och i andra fall är det bättre att pudla direkt.

8. Involvera intressenter: Lyssna på era intressenters åsikter och feedback. Detta kan hjälpa er att identifiera eventuella brister i era hållbarhetsinsatser och kommunicera bättre med dem.

9. Lär av andra: Studera och ta lärdom av andra företags misslyckanden och framgångar när det gäller hållbarhetskommunikation. Det finns många exempel på greenwashing som kan tjäna som varnande exempel. 

10. Var tålmodig: Hållbarhetsinsatser tar tid. Var realistisk i era förväntningar och kommunicera att ni är engagerade i långsiktig förbättring.