Tio steg för att förebygga kostsamma kriser

10 stegPriset för en dåligt hanterad kris kan bli högt, men det är något som går att undvika. Vi menar inte att man kan trolla bort alla kriser, det är naturligtvis omöjligt. Men det finns flera sätt att minska risken för att något ska utveckla sig till en kris. Och när krisen väl är ett faktum finns det flera sätt att hantera den så att konsekvenserna blir mildare. Här bjuder vi på tio tips.

  1. Börja med att ta reda på era styrkor och svagheter genom att mäta ert anseende och förtroende bland allmänheten eller i era prioriterade målgrupper. Vi rekommenderar att även mäta vad medarbetarna tycker eftersom skillnaderna säger mycket om både potentiella risker och outnyttjade styrkor.
  1. Gör en riskinventering genom en workshop med till exempel ledningsgruppen. Vill ni gräva lite djupare kompletterar vi med intervjuer med nyckelpersoner. Här tar vi reda på vilka risker som finns och sannolikheten för att de ska inträffa.
  1. Ta tag i era svagheter och förändra beteenden som skapar risk. Det kan handla om att skärpa policies, dra er ur riskabla affärer, förändra incitamentsprogrammen, öka kunskapen internt och utveckla ledarskapet. Det här är ett långsiktigt arbete och ingen quick-fix, men det finns beprövade verktyg och metoder.
  1. Öka transparensen i er kommunikation. Ett problemområde kan lyftas fram av er själv i till exempel en hållbarhetsrapport tillsammans med ett tydligt åtgärdsprogram. Då kan ingen ”avslöja” det och ni visar tydligt att ni är beredda att ta tag i problem.
  1. Skapa och implementera en rutin för rapportering av incidenter och avvikelser. Utbilda organisationen genom att visa vad som kan hända om man i stället lägger locket på.
  1. Skapa en krisberedskap som bygger på tydliga roller och rutiner. När krisen är ett faktum behöver ni ett väloljat maskineri som kan lägga fullt fokus på att lösa uppgiften.
  1. Träna krisrutinerna regelbundet, minst en gång per år eller när individer i krisledningen bytts ut. Träna gärna larmning och inkallning oftare.
  1. Underskatta inte betydelsen av en snabb och effektiv larmfunktion. När krisen är under uppsegling har ingen tid att ringa och jaga kollegor. Med en krisapp i telefonen når du ut direkt till alla i krisgruppen oavsett om de är på resande fot, på möten eller arbetar hemifrån.
  2. Medieträna era talespersoner regelbundet och med aktuella frågeställningarså de kan hantera pressade intervjusituationer.
  1. Dra nytta av de incidenter som inträffar, hantera dem enligt era rutiner och förbättra er beredskap genom utvärdering och kunskapsåterföring i alla led.