Krisberedskap inom life science

Kommunikation kring läkemedel omfattas av många olika restriktioner och det finns en grundmurad omsorg om patienter och deras integritet. Under kriser blir det därför extra viktigt att hålla huvudet kallt och väga sina ord väl.

Läkemedelsbolaget Amgen i Sverige tog för några år sedan hjälp av Comma för att förbättra sin krisberedskap. Comma har bland annat hjälp till med att komplettera den globala krisplanen med lokalt anpassade checklistor. Comma har också tränat Amgens krisorganisation för olika typer av kriser samt inför intervjusituationer.

Övningarna har under åren successivt ökat i intensitet och spelmomenten har ökat, något som vässat krisorganisationen rejält. Under en övning lades särskild tonvikt på hantering av sociala medier i krissituationer, en utbildning som är aktuell för alla företag.

– Våra träningstillfällen med Comma har varit både roliga och utmanande. De scenarier Comma har använt har känts realistiska och de har belyst våra svaga punkter på ett tydligt sätt, vilket hjälpt oss att vässa vår förmåga. Den här typen av övningar gör oss också mer sammansvetsade som kristeam och tydliggör olika individers kompetens och vilken roll i krisledningen de passar för, säger Karin Järperud, vd på Amgen i Sverige

Amgen grundades 1980 och är ett av världens största fristående bioteknikbaserade läkemedelsföretag med verksamhet i över 100 länder. Terapiområdena omfattar onkologi, hematologi, osteoporos, inflammation, kardiologi och nefrologi.