Varför alla företag behöver en expert som talesperson 

Medias bandbredd är smalt och endast ett fåtal röster kommer fram. Även om de få talespersoner som hörs mest verkar ha sin plats säkrad får de kämpa hårt för att behålla den. Landskapet förändras hela tiden och ens förutsättningar att hålla sig på topp och vara relevant blir allt svårare. Konkurrenterna hittar nya vägar och plattformar att nå ut. Vad behöver du eller ditt företag göra för att bli hörda?  Ett sätt att ta en position är att bygga en expertroll.   

Varför dyker alltid Joakim Paasikivi och Martin Kragh upp i rutan när det pratas om Ukraina-kriget? Eller Claes Hellberg och Nicklas Andersson när det gäller ekonomi? Jo, för att de är experter på ett ämne. Eller rättare sagt, de har fått en expertroll. Eller fått och fått, det är förstås ingenting som kommit av sig självt.


Media skriker efter experter 

Expertrollen är något som växer fram under lång tid och som kräver hårt och långsiktigt arbete. Den som kan titulera sig expert kan med stor sannolikhet klicka i följande boxar: tillgänglig, kunnig, relevant och likeable. Media skriker efter experter på olika nivåer, de behövs lokalt, regionalt, på riksnivå och internationellt. Experten är den som medierna vänder sig till för att snabbt och enkelt få tag i en insatt och trovärdig kommentar som levereras på ett lättförståeligt sätt. Ju mer experten syns, desto mer anlitad blir hen eftersom rollen blivit etablerad.  

Behovet av experter är stort, inte minst beroende på det höga mediala tempot. Det innebär att den som vill bygga sig en liknande roll och har möjligheter att lyckas. Om man uppfyller de ovanstående premisserna vill säga. Ingen vill ha en papegoja som enbart rapar upp corporate-budskap eller glömmer bort att det som de säger måste beröra en större grupp. 


Att välja rätt person som expert 

Sedan är det frågan vem på företaget som passar bäst i rollen som expert. Är det vd:n som ska axla rollen, eller är det någon annan i organisationen som passar den önskade talesmannaprofilen? Det kan vara värt att inventera om det finns någon med en stark plattform, som är starkt förknippad med företaget och har ett gott anseende.  

Vissa företag väljer att samarbeta med externa ambassadörer som talespersoner men det är många gånger mer sårbart och kräver ett annat sätt att arbeta. Ibland fungerar det bra med en kombination och formerna kan variera beroende på företaget, dess bransch och talespersonens roll.  


Tre inledande steg 

Att bygga en talesperson som ska vara expert i media kräver ett långsiktigt engagemang och innehåller flera prioriterade steg även om processen kan variera något beroende på bransch och företag. Här är några saker som är viktiga att beakta. 

1) Det är viktigt att ha en tydlig bild av företagets varumärke och identitet.  
 

2) En övergripande kommunikationsstrategi behöver finnas som tydligt slår fast bland annat målgrupper och nyckelbudskap. Det sätter ramarna för rollen som experten.   
 

3) Bestäm sedan vilka egenskaper som krävs av experten för att nå ut till era målgrupper. Ta hänsyn till egenskaper som trovärdighet, expertis och förmågan att effektivt kunna kommunicera företagets budskap, det vi dagligdags kallar att ”gå genom rutan”. 


Tydlig strategi 

Rådet är att förbereda er genom att skapa en tydlig strategi för expertrollen i alla sammanhang för att stärka dess trovärdighet som talesperson. Det måste finnas ett tydligt syfte med detta; hur passar experten in i den övergripande strategin för företaget? Man blir ett namn på kartan och detta ger möjligheter, men man blir också mer sårbar. Andra kan komma att vilja utmana och belysa era svagheter. Och det behöver ni ha en strategi för.