Utvärdera er krishantering – och bli 25 procent bättre

Utvärdera er krishantering

Organisationer som efter en händelse genomför en ”After Action Review” (AAR), en metod som amerikanska militären utvecklat, kan höja sin krishanteringsförmåga med 25 procent till nästa gång. Och detta på endast 18 minuter. Något för alla företag att tänka på när Corona-krisen har börjat klinga av och det finns mer tid för reflektion.

Vad gjorde vi rätt, men kanske framförallt, vad vi gjorde vi fel eller för dåligt? Det är frågor som alla organisationer bör ställa sig direkt efter att ha gått igenom en kris.

Så kort tid som 18 minuter kanske inte räcker för att analysera en så utdragen kris som corona men metoden är en bra grund som kommer ge mångfalt tillbaka i investerad tid. Det enklaste sättet är att genomföra en workshop med krisgruppen enligt AAR och helst med en extern workshop-ledare som kan se mer neutralt på händelsen.

Fokus på Vad och Varför

AAR fokuserar på vad och varför inte på vem. Det här är ett effektivt sätt att hitta förbättringsområden som dokumenteras, beslutas och därefter implementeras, men redan övningen i sig ger direkt resultat på gruppens förmåga inför nästa händelse.

Utvärderingen kan också fördjupas i flera led, till exempel med enkätundersökningar gentemot intressenterna och en medieanalys. Då kan man se om budskapen fick önskat genomslag, och hur intressenterna uppfattade vårt sätt att agera.

Det är bra att även passa på att se över rutiner och roller i förhållande till de planer och checklistor som finns, eller inte finns, och om de var användbara eller ej. Kanske skulle krisplanen må bra av att uppdateras så den fungerar bättre som stöd nästa gång?

I det fall som krisledningen inte alls fungerat som det var tänkt behövs kanske ett större jobb för att rusta organisationen framåt. Men med färsk och konkret erfarenhet är det både enklare att få förståelse för behovet av krisberedskap och identifiera vad som behöver vässas eller förändras.

Pandemin och den nya vardagen

Man får ha en förståelse för att många är trötta på corona och att hela organisationen nu längtar efter att få återgå till normala rutiner. Men att göra det utan att utvärdera arbetet är att kasta bort ovärderliga erfarenheter. Det är bättre att göra en kort utvärdering nu och dokumentera den, istället för att vänta med allt till efter sommaren när många intryck har bleknat.

I en lång och utdragen kris som den här kan det vara svårt att veta när den är över. Men för krisgruppen är det när den lämnar tillbaka beslutsfattandet till linjen, något som förmodligen redan skett i vissa företag. Även för de företag där krisgruppen fortsätter att hantera corona-frågan kan det vara bra att göra en dokumenterad utvärdering nu och kanske komplettera med en mer omfattande utvärdering i höst. Erfarenheterna från de första intensiva veckorna är viktiga för att kunna förbättra beredskapen för att kunna hantera framtida kriser. Många av de missar som gjordes skulle förmodligen gå att undvika framöver om erfarenheterna tas tillvara på ett systematiskt sätt.