Hur man bygger anseende i kris

anseende i kris

Ansvarstagande och social hållbarhet, att visa ledarskap och att ta hand om medarbetarna är viktigare än någonsin. Lyssna på intressenterna och fånga upp behoven, möt sedan upp på en nivå över förväntan.

 

Här följer goda råd samt verklighetsbaserade bra och dåliga exempel.

Det går att bygga anseende i kris – men vi ser flera exempel på motsatsen

Vi har sett många exempel på hur kriser raserat anseendet för företag och organisationer. Men det finns även exempel på företag som stärkt sitt anseende mitt i en kris. Fritidsresor under tsunamin är ett välkänt exempel, SAS agerande i samband med Linate-olyckan är ett annat. Så hur kan man agera under coronakrisen för att stärka sitt anseende?

I slutet av mars kunde vi läsa om att Volvo permitterade inte bara sina fabriksarbetare utan även sin chef för ansvarsfullt företagande vilket skickar märkliga signaler, samtidigt som de planerade för både ordinarie och extra utdelning till sina aktieägare. Efter kritik har de backat från extrautdelning och skjutit upp stämman, men det tidigare så starka anseendet hann få sig en törn.

Banksektorns stöd till samhället

Bankerna, som borde vara lyhörda efter alla kriser, backade också sent kring frågan om utdelningar. Och vad gäller deras engagemang och stöd till samhället så imponerar inte åtgärderna hos någon av dem. Är det ingen av dem som ser möjligheten att snabbt stärka sitt anseende? De första veckorna av krisen handlade informationen på bankernas webbplatser, utöver amorteringsfrihet som alla banker erbjuder, mest om vad kreditkortens reseförsäkringar INTE täcker.

Swedbank har förbättrat sin information väsentligt senaste veckorna men det saknas konkreta insatser. Danske Bank har infört snabbare betalningar till sina egna leverantörer vilket är positivt även om det är en liten summa i förhållande till hur mycket kapital banken sitter på. Kommer någon av bankerna kliva fram och visa ledarskap genom att öppet stötta företag eller individer som lider mest av krisen, och därmed bli vinnare när marknaden vänder?

Behålla medarbetarna

Samtidigt finns det företag som kämpar med näbbar och klor och hellre tömmer kassan än säger upp en enda medarbetare. Kreativa samarbeten där verksamheter stöttar varandra, och många som ger bort lager av skyddskläder och handsprit och skänker måltider till vården. Och IKEA visar återigen varför man förtjänar platsen som Sveriges högst ansedda företag genom stora insatser med att stötta medarbetare, leverantörer och lokalsamhällen över hela världen.

Även om de noterade storbolagen maximerar vinsten på kort sikt till sina aktieägare, så finns en tydlig och mätbar korrelation mellan anseende och intresset av att bland annat köpa av, investera i och söka jobb hos en organisation. Det betyder att en investering i anseende kan betalas tillbaka mångdubbelt senare. I en tid med extremt högt engagemang och snabb informationsspridning är det här ett givet tillfälle att agera proaktivt. Det här är en period som få kommer att glömma, se till att ditt företag lämnar ett positivt avtryck.

 

Några exempel som passerat senaste veckorna:

Vara ansvarstagande
Vi är vana i Sverige med att samhället tar hand om dem som har det svårt. Men just nu räcker inte resurserna till och begreppet social hållbarhet kommer öka i betydelse. Var så generös det går mot medarbetare, kunder, leverantörer och lokalsamhället. Lyssna på intressenterna och fånga upp behoven, möt sedan upp på en nivå över förväntan. Engagera era medarbetare för att komma på och driva olika initiativ. (För inspiration, läs om vad IKEA gjort.)

Exempel på motsatsen
Att dela ut pengar till ägarna samtidigt som ni tar emot statligt stöd. Även om det handlar om olika plånböcker så sänder det signaler om girighet. Att som ett statligt bolag skicka brev till sina leverantörer och kräva en prissänkning på 20 procent i befintliga avtal.

Visa ledarskap
Ställ dig längst fram och kommunicera tydligt och empatiskt om de åtgärder ni gör. Dela dina medarbetares vardag och visa tex upp din egen obekväma hemmaarbetsplats eller hugg i på golvet om det behövs extra händer. Ta en del av den ekonomiska smällen själv, avstå alla bonusar hur välförtjänta de än är. Och har du råd, ta en tillfällig lönesänkning. Du kommer att få igen dina pengar nästa år genom ökat engagemang från medarbetarna.

Eller gömma sig
Att stå steget bakom kommunikationschefen under en kris kan ibland vara klokt. Men när företagsomvälvande åtgärder presenteras ska du som ledare stå längst fram. Det här är inte heller rätt tillfälle att hävda att ditt hårda arbete med att reda upp krisen gör att du är extra mycket värd din höga lön och dina bonusar. Ett annat exempel är den chef som åkte på planerad semesterresa samtidigt som resten av krisledningen kallades in.

Ta hand om medarbetarna
Medarbetarna kommer att arbeta hårt så länge de känner samhörighet och kämpar mot ett gemensamt mål. Ta vara på den kraften och be dem bidra med idéer. Om ni måste skära ned, se till att de förstår varför besluten fattas och tydliggör vart ni ska på sikt. Utbildning under permitteringstiden är ett bra sätt att investera i medarbetarna, skapa en meningsfull tillvaro och se till att ni är bättre rustade när de kan komma tillbaka. Eller hjälp medarbetare att hitta sätt att bidra i andra verksamheter.

Eller att lägga krokben för dem
Spara pengar kortsiktigt genom att till exempel vägra godkänna köp av bärbar dator för nyckelmedarbetare som måste arbeta hemma. Särskilt illa om huvudorsaken är att skydda din egen bonus. (jodå, även det har hänt på riktigt)

 

Läs mer om hur anseendet påverkar intressenternas stöd och därmed din långsiktiga framgång här och här.