gott anseende

Kampen om ett gott anseende – Volvo vs. Tesla

Fredagen den 31 januari sparkade vi igång det nya decenniet med Commas första seminarium för året. Där lyssnade vi på Riku Ruokolahti från T-Media som berättade om Reputation&Trust som mäter sambandet mellan anseende och affärsnytta. Som exempel tog han anseendet för Volvo jämfört med Tesla.

Ettan på R&T:s lista över Sveriges högst och lägst ansedda bolag fanns också representerad vid seminariet. Jakob Holmström, kommunikationschef på IKEA Sverige, berättade om hur de arbetar med sitt anseende.

Hur fungerar då Reputation&Trust? Riku Ruokolahti, grundare av T-Media:

– Genom att mäta två olika sidor av anseendet, målgruppens uppfattning av bolaget och målgruppens agerande utifrån denna uppfattning, kan vi ta reda på korrelationen mellan de båda. Ditt anseende dikterar nivån av tillit som dina intressenter känner gentemot ditt företag, och i förlängningen vilket stöd du får av dem, säger han och fortsätter:

 

– Vi ser att bolag som har ett konsekvent lågt anseende också tenderar att få svårt att överleva på längre sikt. Med sitt dåliga rykte löper också dessa företag större risk för att granskas av media vilket ytterligare sänker deras anseende.

Volvo vs Tesla

Mätningen visar också vilken eller vilka dimensioner som har störst betydelse för intressenternas agerande. Om man till exempel jämför anseendet för Tesla och Volvo så får Volvo ett högre snitt totalt sett. Tesla ligger betydligt lägre än Volvo när det gäller uppfattningen av deras produkter och tjänster och om man uppfattar dem som prisvärda. Köpviljan är ändå högre för Tesla samtidigt som man inte litar på dem i lika stor omfattning eller skulle ge dem lika stort stöd i en kris som man är beredd att ge Volvo.

En global studie av T-Media visar även att affärerna för B2B-bolag påverkas i ännu högre utsträckning av vilket anseende företaget har än för B2C. Deras ”Reputation capital” är inte lika stort som andra branscher där affärerna kanske inte påverkas direkt lika mycket av ett skadat anseende. Men alla branscher är olika och varje bolag är unikt.

Möbeljätten med Sveriges högsta anseende

Att IKEA hamnade högst på listan över Sveriges högst ansedda företag 2019 är ingen överraskning. Men vad är deras hemlighet?

– IKEA har egentligen aldrig arbetat aktivt för att höja anseendet. Däremot har vi en gedigen värderingsgrund att stå på, som lever kvar ända från det att Ingvar Kamprad grundade bolaget. Hans värderingar genomsyrar allt vi gör och alla beslut som vi tar, sa Jakob Holmström, kommunikationschef på IKEA Sverige.

Jakobs tips till alla bolag som vill bygga upp ett gott anseende är att börja med att se sig själv i spegeln. Jobba kontinuerligt och ifrågasätt ert existensberättigande. Ställ er frågorna: Varför finns vi? och Hur gör vi världen till en bättre plats? Om det inte finns något bra svar på den frågan blir det svårt att göra en positiv anseenderesa.

Hör gärna av dig om du är intresserad av att veta mer om Reputation&Trust, hur ditt företags anseende ser ut och hur det påverkar målgruppens agerande så berättar vi mer!

Du hittar kontaktuppgifter till alla vi som på Comma här.

Du kan även läsa mer om Reputation&Trust här.