Jakob Holmström

9. IKEA – Bäst på anseende i Sverige

Jakob Holmström, kommunikationschef på IKEA Sverige pratar om att ett högt anseende blir allt viktigare för att företag ska kunna uppnå affärsmålen. Jakob berättar om hur IKEA arbetar med att bygga sitt anseende och hur de bevarar det över tid.

Hur håller ett bolag som är så starkt värdestyrt som IKEA kvar kulturen och värderingarna vid ett generationsskifte är en fråga som ställs och Jakob berättar även om hur det känns att vara symbolbärare för hela Sveriges anseende ute i världen.