Riku Ruokolahti

10. Hur mäter man sambandet mellan anseende och affärsnytta?

Riku Ruokolahti från T-Media i Finland som berättar om bakgrunden till mätmetoden Reputation & Trust och hur man kan mäta sambandet mellan anseende och affärsnytta. Han beskriver de åtta dimensionerna av anseendet.

Riku berättar också hur 19 av de 25 största företagen i Finland använder modellen sedan flera år tillbaka och hur han ser på skillnaden mellan Sveriges högst och lägst ansedda företag 2019.

OBS Avsnittet är på engelska.