Har vi blivit mer källkritiska under pandemin?

källkritiska under pandemin

Om man har gjort bort sig – kan man då räkna med att återfå sitt anseendet? Och har vi blivit mer källkritiska under pandemin?

Två intressanta frågeställningar som vi möter i vardagen tillsammans med våra kunder. Det ställs allt högre krav på företag och organisationer när det handlar om att bygga och bevara sitt anseende. Det gäller att leva efter sina värderingar och agera etiskt – och samtidigt vara transparent och kunna kommunicera på rätt sätt och inte minst vara förberedd när krisen kommer.

I början av sommaren ställde vi två frågor till en webbpanel bestående av 1000 personer i ett riksrepresentativt urval för att gräva lite djupare kring anseende och källkritik. Panelen fick besvara två frågor:

– Har du blivit mer eller mindre uppmärksam på källorna bakom de nyheter du konsumerat under det senaste halvåret?

– Är du villiga att ge ett företag, en produkt, en tjänst eller en företagsledare en andra chans om det/den förlorat sitt anseende?

Ökad källkritik i samhället

Resultaten från undersökningen visar att källkritiken verkar ha ökat hos allmänheten under det senaste halvåret. Mest uppmärksamma på nyhetskällor har åldersgrupperna 10-29 år och 60-75 år blivit. Unga, upp till 40 år, är den grupp som är minst källkritisk.

Bland svarande med en hög utbildning var det tio procent som ansåg sig ha blivit mindre uppmärksamma, även bland studenter har källkritiken minskat. Frågan är vad det beror på. Det är intressant att många barn i hushållet ger en ökad uppmärksamhet.

Ett stukat anseende får inte alltid en ny chans

När det gäller att ge ett stukat anseende en andra chans är närmare 70 procent negativa till det. Män verkar vara mer förlåtande. Fler kvinnor svarar att de är mer skeptiska till att bygga upp förtroendet igen. Svarande med en hög utbildning har en mer förlåtande inställning och 30-50-åringar är mest villiga att bortse från ett förlorat anseende.

Frågorna belyser spännande tendenser och visar på betydelsen av att vårda sitt anseende. Det tar lång tid att bygga ett gott anseende men det kan raseras på ett ögonblick om du inte är förberedd. Det är också viktigt att känna sina målgrupper och intressenter när man gör sin analys och strategi.

 

Har du frågor om undersökningen eller bara vill prata mer om hur man bygger anseende, hör av dig.