Det finns inga enkla politiska lösningar

politiska lösningar

Ett händelserikt år både ur ett internationellt perspektiv och på den inrikespolitiska arenan går mot sitt slut. Sverige står inför en riksdagsomröstning som tvingar den rödgröna regeringens stödpartier Centerpartiet och Vänsterpartiet att bekänna färg och hur de förhåller sig till varandra. Resultatet – Sverige får sin första kvinnliga statsminister eller nya sonderingsuppdrag och potentiell regeringskris.

Förhandlingarna i Rosenbad pågår för fullt. Och alla förhandlingar har ett pris. Alla parter måste kunna bära budgetöverenskommelsen, vilket innebär att kraftmätningarna och väljarlöftena måste komma senare än tidigare. Det är något som stressar de partier vars stöd ligger under 4 procent i de senaste väljarundersökningarna.

De politiska budskap som förs fram i media handlar om att leverera lösningar och från ett flertal partiledare hörs retoriken om samhällsproblemen som ska klaras av tillsammans med begreppet enkla lösningar.

Retorisk trick

Att tala om enkla lösningar för väljarna skapar utrymme för att i ett senare skede, utan kompromisser, lyfta det egna partiets förslag. Genom att använda detta retoriska trick utmanas inte lojaliteten mot de partier man behöver samarbeta med idag, samtidigt som man förbereder sig för att utveckla de egna förslagen och vinna förtroende. Den förhandlingspolitik vi sett senaste tiden handlar således mindre om de faktiska sakfrågorna och mer om att positionera partiledarna. Vi har ett politiskt spännande 2022 att se fram emot och oavsett överenskommelser, nya koalitioner och brutna samarbeten så kommer den riktiga striden att infinna sig först efter valet. Och då är tiden för enkla lösningar förbi.