När små beslut blir stora

standardisering

Inför EU-valet har det talats i höga toner om överstatlighet när det gäller bland annat försvar, skatter och migration. Men det har inte varit lika mycket rapportering om den del av EU:s grundarbete som handlar om EU-gemensam standardisering och som är i full gång. Det kommer att få stor påverkan framöver.

Det handlar om de utvecklingsinsatser och det standardiseringsarbetet som pågår inom områden som livsmedel, medicinteknik och hållbart företagande. Andra exempel är universal design och age-friendly environments och age-friendly cities där man arbetar för att göra samhällen mer tillgängliga på olika sätt för fler: barnfamiljer, äldre och personer med funktionsvariation.

Hur påverkas ni av standardisering?

Det är både produkter och tjänster som håller på att standardiseras, och som företag eller institution behöver du börja bygga din strategi för standardiseringen. Hur påverkas din verksamhet? Vad behöver ni utveckla för att ha rätt beredskap inför standardiseringarna? Kan ni dra nytta av alla de utvecklingsinsatser som görs på EU-nivå? Eller är ni beroende av att påverka beslutsprocessen för att er verksamhet inte ska komma i kläm?

Även om de politiska partierna har skillnader i fokus har den enskilde EU-parlamentarikern betydligt större inflytande på besluten än en ledamot i riksdagen. Framtagandet av nya standarder är en lång process som går att påverka. Då får man kanske ha tålamod med att det dröjer något med den praktiska verkligheten. Men när ett beslut väl är fattat kommer det att få fullt genomslag i hela EU och vara uppfordrande. Till sist vill vi dela med oss av ett lästips kring standardiseringsarbetet som pågår i Sverige: Regeringens strategi för standardisering.