Kommunikation i virustider – del 2

Kommunikation i virustider

Efter en mer eller mindre ovan och skakig start börjar rutinerna säkert sätta sig och både den ändrade tillvaron och den snabbfotade kriskommunikationen har blivit vardag. Så vad är viktigt att tänka på nu?

1. Vi ser nu en stor påverkan på samhället. Scenarioplaneringen som behövs för att vara beredd på nästa skede i krisen kanske nu behöver ta höjd för inte bara sådant som påverkar er direkt, utan även för indirekta effekter. Försök att se framåt, välj ut relevanta scenarier och förbered er.

2. Det finns ett liv även efter denna prövning, hur kommer världen se ut då? Vilka behov och preferenser har vi? De företag som satsar på affärsutveckling redan nu har störst chans att ta marknadsandelar. Det är en viktig signal också till era medarbetare.

3. Det har varit svårt att nå ut med nyheter som inte handlar om Corona, men snart kommer det uppstå en mättnad på negativa virusnyheter och mer positiva nyheter och satsningar efterfrågas. Den som står beredd med nyheter får ett försprång.

4. Det är svårt att som individ hålla alla dessa tankar samtidigt: den taktiska krishanteringen, den långsiktiga scenarioplaneringen, den dagliga verksamheten samt den mer positiva affärsutvecklingen. Fördela ansvaret mellan olika individer om möjligt.

5. Och glöm inte att vårda ert anseende. Det är framförallt under sådana här situationer som ni har chansen att visa vad ni verkligen står för. En eloge till alla de företag som till exempel skänkt skyddsmaterial till vården. Ert sammantagna agerande, även internt och mot era leverantörer, är det som lägger grunden för er långsiktiga framgång.

Läs även Kommunikation i virustider – del 1