Kommunikation i virustider – del 1

Kommunikation i virustider

Senaste veckorna har vi kunnat läsa artiklar med två helt olika vinklar – ofta precis bredvid varandra i samma medier. Den ena innebär stark kritik mot myndigheter och regering för att de inte tar coronasmittan på allvar och att åtgärderna är för svaga. Den andra handlar om hur rädslan för corona är mycket allvarligare än själva viruset.

Vem som får mest rätt kan ingen veta än men följande råd kring krishantering har vi från Comma:

1. Följ utvecklingen och myndigheternas riskbedömningar men se till att beslutade åtgärder är de rätta för just er verksamhet och snegla inte för mycket på andra.

2. Var beredd på kritik från alla falanger – i somligas ögon har ni gjort alldeles för lite och i andras ögon har ni drabbats av panik. Håll er linje och förklara istället varför ni valt den.

3. Arbeta med scenarios så att ni har en beredskap för att både trappa upp och ned åtgärderna beroende på vad som händer. Utbrottet kommer förmodligen bli långvarigt och högriskländer kommer att växla med tiden. Ett total resestopp redan nu kanske blir ohållbart om det pågår i flera månader och kan istället leda till en annan kris på lång sikt.

4. Om ni justerar er bedömning och beslutar att ändra inriktning – var då tydliga i kommunikationen varför ni ändrar er och var ödmjuk för att besluten kan komma att justeras på nytt.

Läs även Kommunikation i virustider – del 2