Digital krishantering på Sveriges största kulturinstitution

Digital krishantering

Den 7 april 2017 lamslogs Stockholm av terrorattentatet på Drottninggatan. På Kulturhuset Stadsteatern, ett stenkast från Åhléns där den kapade lastbilen kraschade, tvingades man omgående att börja krishantera. Vid utvärderingen av hur krisarbetet gått, var det dock tydligt att vissa saker kunde fungera betydligt bättre.

– Vi insåg de brister som fanns i vår krishantering den här dagen. I krisledningsgruppen var vi sex-sju personer och vi kunde i princip inte ringa till varandra. Vi fick agera var och en för sig i väldigt hög utsträckning vilket innebar att några av oss gjorde vissa saker helt parallellt och andra agerade motsägelsefullt. När allt hände var vi också utspridda över Stockholm vilket var ytterligare en faktor som var försvårande, säger Robert Forsman, säkerhetschef på Kulturhuset Stadsteatern.

Ögonöppnare för kriskommunikation

Terrorattentatet blev en ögonöppnare och en uppenbar utmaning var hur gruppen skulle ha kontakt med varandra, hur krisledningsgruppen skulle sammankallas, men även hur information skulle delas. En del av lösningen blev att effektivisera och snabba upp sammankallningen genom att använda en app. Valet föll på Crisis Pilot. Med Crisis Pilot har vi ett informationsverktyg som hjälper oss att få ut korrekt information under hela krisen, från början till slut. Vi kan både sammankalla och kommunicera med hela krisledningsgruppen som består av drygt 25 personer.

– Med Crisis Pilot har vi ett informationsverktyg som hjälper oss att få ut korrekt information under hela krisen, från början till slut. Vi kan både sammankalla och kommunicera med hela krisledningsgruppen som består av drygt 25 personer.

Krisplaner och checklistor i appen

Kulturhuset Stadsteatern har under åren behövt hantera en rad olika kriser, några har fått stort medialt utrymme under lång tid. För Robert Forsman är det viktigt att oavsett typ av kris ha ett användarvänligt och funktionellt verktyg.

– En viktig funktion är att krisplaner och checklistor finns tillgängliga i appen för alla användare, men också att det är en kort startsträcka och att det går snabbt att komma igång vid en skarp kris. När vi började använda appen så gick den fort att rulla ut och alla blev snabbt förtrogna med den. Jag vet att Crisis Pilot uppskattas hos oss för sin användarvänlighet, säger Robert Forsman.

Ungefär var tredje månad testkörs appen mot användarna så att ingen ska glömma hur den fungerar om det går lång tid mellan skarpa kriser. Det genomförs även regelbundet övningar och utbildning av krisgruppen.