Därför ska du värna anseendet i lågkonjunktur

anseende

Höjda räntor, ökade priser på alla typer av produkter, råvaror och el har blivit en del av vardagen. Addera en lågkonjunktur och det är lätt att se att få företag kommer att vara opåverkade under åren som kommer. I sådana tider tenderar företag att fokusera på att hantera förluster och kapa kostnader – med risk för att både förtroende och anseende blir lidande. Trots att det senare är starkt sammankopplat med framgång. Här kan du läsa varför.

Det kan vara en utmaning att argumentera för satsningar på varumärke och anseende när svarta siffror riskerar att bli röda. När företaget behöver kapa kostnader och hantera förluster är det många företagsledningar som hellre ser att en nedskuren budget ska satsas på säljdrivande kampanjer och aktiviteter som direkt kan boosta resultatet.

Satsa eller skära ned

En annan återkommande fråga i sämre tider är om det inte vore klokt att spara pengar på marknadsföring och kommunikation till bättre tider då man kan satsa på större projekt? Så kan det förstås vara, men kortsiktiga prioriteringar innebär ofta att man först satsar på det ena och sen på det andra, utan någon tydlig linje. Det leder ofta till att intressenterna får en otydlig bild av företaget.

Det kan också skapa bad-will om man drar ned på tidigare satsningar, till exempel inom socialt ansvarstagande, i en tid då mottagarna behöver det som bäst. Och tvärtom, de företag som håller fast vid sina projekt kommer få ännu mer uppskattning och mer genomslag i tuffare tider.

Fokus på att mäta och förstå intressenterna

Ett starkt anseende bygger förtroende och ger förutsättningar för att ett företags intressenter ska välja att köpa dess produkter eller tjänster, investera i det eller vilja jobba inom det. I förlängningen lägger alla dessa faktorer grunden till framgångsrika affärer. Och i dåliga tider med lägre efterfrågan kommer företag med lågt anseende att slås ut i högre omfattning samtidigt som de med starkt anseende tar marknadsandelar.

Därför är det en viktig framgångsfaktor att mäta och utvärdera anseendet. Det gäller att veta både vilka styrkor och svagheter som företaget har och hur dessa står sig gentemot konkurrenterna.

Men lika intressant är att analysera och förstå intressenternas agerande och hur dessa kan påverkas genom rätt satsningar. För det är här nyckeln ligger – i prioriteringar. En validerad mätmetod, hårdare prioriteringar och smarta aktiviteter kommer att leda företag genom turbulensen och starkare ut på andra sidan.

Glasklar strategi

En framgångsrik strategi för ett starkt anseende och stort förtroende från intressenterna innebär att det finns en långsiktighet och en tydlig linje, att inte dras med i det ena eller andra projektet, utan att kunna välja bort det som inte är relevant och som inte leder mot målet. Och samtidigt veta vad kärnan är som ditt företag inte kan kompromissa med och där ni behöver fortsätta satsa och synas.

Så nästa gång produktchefen kommer med en bilaga i handen och vill köpa en annons av den trevliga säljaren han just pratade med – fråga dig hur det kan bidra till ert anseende – och vad du kan göra för pengarna i stället.