Vad finns att lära när svenskar utser de högst och lägst ansedda företagen?

Ikea är tillbaka i toppen och kinesiska modeföretaget Shein hamnar längst ner när svenska folket rangordnar landets högst och lägst ansedda företag. På Commas frukostseminarium presenterades hela topp- och bottenlistan tillsammans med tips på vad man kan göra för att förbättra sitt anseende. Här kan du läsa en sammanfattning.

Det mest anmärkningsvärda med årets lista är inte att Ikea återtar förstaplatsen som Sveriges mest ansedda företag. Det är i stället att i princip alla företag har tappat i anseende jämfört med året före. Det gäller även Ikea. Endast Google och Scania har höjt sig något samtidigt som ABB är nya in.

Ingrid Landahl från Comma menade att detta främst beror en försämrad konjunktur och en större osäkerhet som sprider ut sig i samhället, något som påverkar alla företag. Hon konstaterade att det krävs mer för att få höga betyg i alla dimensioner i sämre tider. Analysen av resultatet visar även att den faktor som svenska folket rankar som viktigast i år är hur företagen behandlar sina medarbetare.

ESG allt viktigare

Riku Ruokolahti från T-Media, som utvecklat mätmetoden, talade om hur det blir allt viktigare för företag att kunna rapportera och följa upp, inte bara vad de gör utan även hur de uppfattas kopplat till ESG, (Environmental, Social, and corporate Governance). Genom att renodla dessa dimensioner från Reputation&Trust går det att följa utvecklingen. Han berättade att årets mätning visade att det genomsnittliga värdet för ESG bland svenska företag har minskat, även företag som ligger i toppen har tappat.

Denna minskning behöver dock inte betyda att företagen i sig har blivit sämre, utan det är framför allt det svenska folkets förväntningar på företags ansvarstagande som har blivit högre. Ribban för vad som är bra har höjts, och det blir ännu viktigare för företag att ta ansvar för samhälle, medarbetare och miljö för att nå upp till samhällets förväntningar.

Att höja anseendet

Bland de tio lägst rankade företagen finns fyra nykomlingar: Swedbank och Vattenfall har betyget knappt godkänt det vill säga ett snitt strax över tre, SJ ligger strax under tre medan kinesiska Shein för första gången dyker upp i mätningen och kliver rakt in på bottenplatsen med det lägsta betyget någonsin i mätningen, 2,24.

Vad gör man då när anseendet sjunker, eller när man vill höja ett redan bra resultat. Ingrid Landahl beskrev det som följande: Hur ett företag, organisation eller bransch uppfattas påverkas av den egna erfarenheten eller kontakt med företaget, organisationens egen kommunikation och det man läser och hör om branschen. Vill man stärka sitt anseende finns det ett par grundläggande faktorer att förhålla sig till:

Det första är att undvika kriser så länge det går – eller att hantera dem så effektivt som möjligt. Genom att vara förberedda, ha en vältränad organisation och en utvecklad krisförståelse.

Det gäller också att säkerhetsställa att man har en hållbar affärsmodell med ett tydligt syfte. Med andra ord, det går inte att rädda vilket fallande anseende som helst.

Insatser som ger resultat

Ibland har företag oförtjänt lågt anseende för att de inte varit skickliga nog att kommunicera. Ibland handlar det om reella misstag. I värsta fall är det en kombination. Analysera om det behövs praktisk handling eller det bara handlar om att tala om vad ni gör.

För att öka sitt anseende gäller det att identifiera ett eller två områden att fokusera på. Det går inte att i förändra allt utan börja där det bäst behövs. En mätning kan visa var insatser gör mest nytta och vad som mest påverkar intressenterna i förhållande till företaget.

Topp-och-botten-2022

Reputation&Trust

Reputation&Trust är ett effektivt verktyg för företag att få reda på olika intressenters uppfattning om deras anseende. Datainsamlingen kan ska från allmänheten via webbpaneler eller gentemot kunder eller medarbetare. Undersökningen ger en inblick i åtta olika dimensioner som alla är väsentliga för anseendet samt hur dessa påverkar intressentstödet och därmed affären. Till exempel om intressenterna kan tänka sig att köpa av, rekommendera eller söka jobb hos företaget.

Källa: T-Media Reputation&Trust 2022.
Undersökningen har utförts i två steg. Första steget i augusti 2022 då en webbpanel av ungefär 1000 personer spontant fick nämna två företag som de anser har högt respektive lågt anseende. Under oktober-november undersöktes de trettio företag som fått flest röster och 3 755 respondenter deltog i att poängsätta bolagens anseende. Ett resultat över 4 bedöms som mycket bra, över 3,5 som bra och under 3 som ett dåligt resultat. Topplistan inkluderar de tio med högst anseende och lägst anseende. Topplistan presenteras årligen och detta är den fjärde i ordningen.

Läs mer om Reputation&Trust: www.reputationandtrust.com
Läs om förra årets lista: Här är Sveriges högst och lägst ansedda företag 2021