Ta plats som expert

Taplatssomexpert

Kärt barn har många namn: go-to-person, rollodexare eller expert. Vad det handlar om är att få en så stark position inom ett område så att du och ditt företag blir en naturlig talesperson hos media och inom er bransch. Det ger er möjligheter att driva frågor som gynnar er affär och stärker ert varumärke. De som lyckas bygga en framgångsrik expertroll börjar från grunden. Och man behöver jobba för att vara kvar där. Men vad är hemligheten och hur kan ni arbeta för att ta en position som expert? 

Att bygga en talesperson för en expertroll är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang, en strategi och att välja rätt person för rätt kontext. 

Fyll en lucka  
Börja med att inventera inom vilket område det finns en position att ta. Det kan variera beroende på bransch och företag, men var ser ni att ni kan fylla en lucka? Ibland behövs en förstudie där ni kartlägger era konkurrenter och deras positioner och var ni befinner er i förhållande till dem.

Långsiktig plan 
Bygger ni upp rollen i samband med något arrangemang eller planerar ni att arbeta långsiktigt? Hur mycket tid och resurser är ni beredda att lägga? Hur kan rollen utvecklas över tid? Var beredd att justera planen när ni har mer underlag och börjar utvärdera era insatser. Och ha en plan B om experten väljer att sluta.

Välj kanaler 
Var finns era målgrupper och vilka forum och kanaler ska ni finnas i? Välj en aktivitet med låg tröskel från början. Här är era egna sociala kanaler en bra start som ni också har kontroll över. Branschnätverk och branschmedia är ofta också relevanta att börja jobba närmare med. Poddformatet kan också kännas mindre pressande om det är för tidigt att stå på en scen eller att medverka i media.

Ta debatter  
Inom politiken till exempel har talespersoner ett viktigt uppdrag att föra ut sitt partis politik och ta debatter. Under valrörelsen blir det extra tydlig när man positionerar sig och talespersonerna får rollen att också bära visionen om politiken. Att sticka ut hakan gör dig mer intressant men kan också skapa kommunikationsrisker. Och om ni ska ta ställning i kontroversiella frågor, se till att det är väl förankrat internt först.

Slipa på budskapen 
Undvik fackspråk och jargong i er kommunikation. Budskapet måste vara tydligt och gärna spetsigt för att det ska uppfattas av en bredare grupp. Ett nischat fokus fungerar bra mot en smal målgrupp, dock behöver man ofta nå bredare grupper för att kunna ta plats i medierummet.

Se även till att skapa synlighet för er expert på hemsidan och i ert nyhetsrum, gärna med bakgrund, citat och olika bilder samt vilka frågor experten driver.

Färskvara
Som talesperson är man bara så bra som sitt senaste framträdande. För att bli framgångsrik krävs därför hela tiden förberedelser och fortbildning. Det kan handla om medieträning, coachning av budskap inför exempelvis medverkan i panelsamtal, att utveckla sin presentationsteknik eller få stöttning i att vässa argumenten i debattartiklar.

Det handlar om personen 
När man vill bygga en position för att kunna driva en fråga så behöver man bygga relationer med dem man vill nå ut till. Det är svårt att bygga relationer mellan företag och deras målgrupper och det är därför man väljer att bygga en expertroll runt en specifik person som är duktig och lätt att tycka om.

Men för att detta ska lyckas och hela företaget ska gynnas är det viktigt med en övergripande strategi där experten är en del. Det krävs att ni arbetar tillsammans som ett team för att nå nya höjder. Vinsten med arbetet är när experten når ut och det resulterar i en förflyttning på marknaden eller i samhället eller i branschen. Så vad väntar ni på?

Läs mer om hur vi på Comma arbetar med Public Relations och Medierelationer.
Se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få fler insikter och artiklar direkt i din inkorg.