Förbättrad krisberedskap hos JM

Förbättrad krisberedskap hos JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM är noterad på Nasdaq vilket ställer särskilda krav på kommunikationsarbetet.   

Comma har arbetat med JM sedan 2014 och har bland annat uppdaterat JMs krisplan samt genomfört krisövningar. Comma har även genomfört medieträningar samt agerat rådgivare i olika kommunikationsfrågor.