Så bygger du ett hållbart förtroende

hållbart förtroende

Vad har Lego, Rihanna och Hungerprojektet för gemensam nämnare? Svaret är hållbarhet. De har insett att hållbarhet inte bara skapar rättvisa, utan även tillväxt och ett gott anseende. Så kan du gå samma väg.

För den som fortfarande inbillar sig att hållbarhet bara är en trend eller hygienfaktor kan vi börja med att nämna Allbright. Det är en stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Allbright visar i sina rapporter att jämställda verksamheter presterar bättre och att grupper med personer av olika bakgrund är mer kreativa, effektiva och i längden mer lönsamma.

Företag som aktivt jobbar med att minimera sin miljöpåverkan ser samma resultat. Lego har till exempel börjat producera sina första växtbaserade produkter, med plast gjort av sockerrör, i ett steg mot att använda mer hållbara material i alla sina produkter till 2030. Lego avslutade 2014 sitt 50 år långa samarbete med Shell efter att fått utstå hård kritik. Idag har de gjort en helomvändning och samarbetar med Världsnaturfonden.

Foundations för mörkare hudtoner

När Rihanna i höstas lanserade sitt sminkmärke med foundations i över 40 olika nyanser, större delen för personer med mörkare hudton, blev hon hyllad. Hon fyllde ett tomrum på en övervägande vit marknad och märket uppmätte ett medievärde på över 72 miljoner dollar efter första månaden.

Den globala organisationen Hungerprojektet jobbar efter devisen att om ett samhälle diskriminerar hälften av medborgarna är hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet outnyttjad och fokuserar därför på att stärka kvinnor i sina utvecklingsstrategier.

I förlängningen handlar det om att bygga upp sitt anseende. Idag väljer konsumenter i allt högre grad att köpa eller ansluta sig till tjänster eller produkter från företag som delar deras värdegrund. Det är även en proaktiv strategi – att ta hållbart ansvar minskar helt enkelt riskerna.

Köttkonsumtionen i Sverige

Frågor som miljöpåverkan, jämställdhet och jämlikhet är ständigt närvarande, något som avspeglar sig även i svenska folkets vanor och beteenden. Förra veckan uppmärksammades Jordbruksverkets siffror om att köttkonsumtionen i Sverige minskar. Det är kopplat till miljö och klimat i lika stor utsträckning som hälsa. Dagens konsument är medveten, mer skeptisk och villig att ändra sina vanor för att vända utvecklingen.

Det råder inget tvivel om att hållbarhet redan är och kommer att fortsätta att vara en framgångsfaktor för företag och organisationer. Genom transparens och tydlighet byggs tillit och förtroende hos konsumenten, som idag i högre grad väljer att stödja ett företag som tagit ställning framför de som inte gjort det.

Hållbarhet kommer att bli en än mer angelägen fråga och genom att långsiktigt ta hållbart ansvar och göra det rätt blir verksamheten mer dynamisk, rättvis och starkare på marknaden. Då kommer även affärsmålen uppnås.