20 år av krishantering

Tjugo år av krishantering!

När Comma grundades 2004 hade vi turen att redan från start ha två stora organisationer som kunder, det statliga Banverket och Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Banverket hade nyligen startat upp projekt Hallandsås igen och SKB hade sina utmaningar att förklara hur livsfarligt kärnavfall skulle kunna hållas åtskilt från människa och miljö i hundratusentals år.

Några starka minnen finns kvar från då jag flög ned till Hallandsås en augustidag när bentonitlera på något sätt hade kommit ut i en bäck och dödat alla fiskar och hela historien började vevas runt igen. I flera år efteråt arbetade vi med Skanska och Banverket för att försöka balansera upp bilden av deras verksamheter som blivit så starkt förknippade med detta projekt. Vid invigningen av tunneln många år senare fick Jan Strand äran att vara conferencier i stället för medietränare. Frågan är vilken roll han tyckte var roligast …

Viktiga lärdomar
För SKB arbetade vi under många år med att förbereda och förklara olika händelser i verksamheten så att det blev begripligt även för omvärlden. Vi lärde oss enormt mycket av att stötta dessa två organisationer och lärdomarna har vi tagit vidare in i otalet uppdrag sedan dess.  

Ökad transparens
Krishantering för tjugo år sen har både stora likheter och en del skillnader mot idag. Det gick fort redan då, hastigheten i publiceringar förändrades radikalt under 90-talet då mediernas webbnyheter etablerades. Men framväxten av sociala medier förde in ytterligare dimensioner och fler kanaler för intressenternas oro och kritik.

Comma är årsbarn med Facebook som också startades 2004 och när även smartphones gjorde entré 2007 började spelplanen förändras. Från att redaktionella medier hade i princip ensamrätt på att sätta narrativet så kunde vem som helst sprida sina åsikter om, eller bild av, en händelse. Det innebär också att transparensen ökat betydligt, det är betydligt svårare att gömma dåligt beteende idag vilket är positivt, men samtidigt ökar även ängsligheten och rädslan att bli uthängd och kritiserad. När tonläget ökar och toleransen för olika åsikter minskar så kan det kosta för mycket att stå upp för något, även om man anser det var rätt, utan det kan ibland kännas lättare att pudla.

Samtidigt som redaktionella medier behöver tävla med klickvänliga rubriker så har de skurit ned sina redaktioner. Det finns sällan vare sig tid eller resurser att dubbelkolla fakta med källan utan det går snabbare att citera andra mediers reportage. Det gör att det idag är väldigt svårt att stoppa en felaktig bild som väl börjat få spridning. Och det kan snabbt bli ett drev eftersom det är en och samma vinkel som sprids och som multipliceras med åsikter i sociala medier.

Krishantering viktigare än någonsin
Våra mest lyckade case blir nog aldrig offentliga, där har informationen fångats upp i tid och problemen hanterats i förväg. Något som utöver kunskap och kompetens förutsätter en öppen och tillåtande kultur. I en rädd kultur kan problem sopas under mattan i åratal innan de exploderar i en fet tidningsrubrik.

Effektiv krishantering har nog aldrig varit mer viktig än idag, men det handlar om mycket mer än att säga rätt saker i stormens öga. Grunden nu som då är förberedelser, en snabbfotad organisation med tydligt ledarskap, en välfungerande incidentrapportering och en sund kultur.  

Let’s eat kids
Let’s eat, kids
Comma saves lives