Svensk besöksnäring blomstrar – men vad krävs för att ta nästa steg? Del 2

Svensk besöksnäring

Svensk Turism AB beräknar att den globala turismen kommer att öka med omkring 50 procent till år 2030. Frågan är, hur kan Sverige ta nästa steg och ytterligare stärka sitt varumärke som attraktivt turistland? Vi tror att det finns en stor potential för den svenska besöksnäringen att växa under de kommande åren, inte minst med hjälp av reputation management.

Vi har redan nämnt fler starka branschtalespersoner och ökad employer branding som potentiella förstärkare av den svenska besöksnäringens anseende. Två andra faktorer som vi vill lyfta fram är höjd skrytfaktor och hållbar utveckling:

Skryt mer
Det är lätt att drabbas av lite försiktighet när man ska lyfta fram Sverige som destination och den egna verksamheten i synnerhet. Vi behöver nog alla bli lite bättre på att skryta om vårt lands många höjdpunkter, så även branschens företag och organisationer. För det är i tuff konkurrens med Norges fjordar som vi slåss om de natursökande turisterna, och mot Danmarks gastronomiska scen som vi kämpar om världens alla “foodies”. Ja, till och med våra skärgårdar möter konkurrens från både Norge och Finland.

Är man bäst – så ska man säga det. Så enkelt är det. Workshops kan vara en bra början för företag och organisationer att tillsammans sätta ord på hur Sveriges natur och kultur gör just den egna verksamheten unik och således relevant.

Hållbar utveckling är trovärdig utveckling
Att det ökade resandet har negativa konsekvenser för klimatet är de flesta överens om. Och kunderna, i det här fallet turisterna och affärsresenärerna, nöjer sig inte med att ett företag målar över sitt koldioxidavtryck med CSR-färg. Det hållbara företagandet ska komma inifrån själva kärnan av verksamheten och vara en del av hela affärsidén för att uppfattas som trovärdigt.

Ur ett anseende-perspektiv är det här goda nyheter för Sverige. I en värld som blir allt mer medveten om klimatfrågan växer också Sveriges möjligheter att stärka sin position som hållbart resmål. Idag lockas var fjärde besökare till Sverige av naturupplevelser och även globalt ökar intresset för hållbar naturturism. Detta är också den enda ansvarsfulla vägen fram för en bransch som länge varit under hård klimatpress. För att Sverige ska vara en fortsatt trovärdig aktör behöver vi synas genom hela den omställningen.