Hur påverkar man besluten i ett politiskt vakuum?

påverka besluten

Sverige saknar fortfarande regering, men det finns ingen anledning att vänta på att den nya ska tillträda. Det finns redan nu stora möjligheter att vara med och påverka besluten under 2019.

I flera avseenden ger dagens politiska läge fler möjligheter för verksamheter och företag att vara med och påverka. Redan under arbetet med en statlig utredning 2015 såg jag hur det politiska landskapet hade förändrats och den utvecklingen har fortsatt. Till exempel har regeringen tagit ett starkare grepp om myndigheterna och deras verksamhet och medlen har blivit ett allt starkare styrmedel. Här är fem tips på hur du kan sätta igång och påverka de politiska besluten redan idag.

Förskjutningar i maktbalansen gör att partierna behöver synas i nya sammanhang.
Stora intresseorganisationers roll har flyttats fram eftersom partierna behöver den förankringen. Vilka sammanhang eller samarbeten kan du erbjuda eller skapa för att lyfta din fråga och erbjuda politikerna en ny arena att agera på?

Titta efter nya aktörer.
Flera nya politiska partier har bildats, framförallt lokalt. Vilka nya partier kan vara intresserade av just er fråga? Uppvakta dem och berätta om hur ni ser på saken. Det gäller inte minst på kommunal och regional nivå.

Vänta inte med att förankra din fråga.
Eftersom det hittills inte är några givna konstellationer finns det möjligheter att förankra din fråga hos många partier. Om du är ute tidigt kan ditt bidrag sedan hinna arbeta sig in och bli en del av ett underlag för flera partier, det ökar dina chanser att nå igenom till relevanta personer eller beslut.

Utnyttja att det inte är lika mycket prestige just nu.
Man har inte råd att stänga dörren för andra partier i till exempel utskottsdiskussionerna då man inte vet vem som blir ens framtida samarbetspartner. Det gör också att man är mer öppen och villig att lyssna på andra.

Tänk på att relationerna du bygger nu ska vara länge.
Skapa kontakterna nu. Gör saker tillsammans och håll relationerna vid liv. Kom ihåg att en god relation är en ömsesidig relation som kan bära frukt under en lång tid framöver.