Hör experternas tips för en lyckad krishantering

Merja Metell Suomalainen

Säg kris – och pulsen har gått upp innan du ens hunnit avsluta ordet. Tänk då på hur stresspåslaget ser ut om det handlar om din organisation eller dina medarbetare.

I den situationen finns det inte tid för eftertanke. Då är det helt avgörande att man redan tidigare har gjort sin riskinventering och sitt krisförberedande arbete. Det medför att du kan ligga steget före, fokusera på rätt sak och vinna tid.

De flesta verksamheter drabbas någon gång av en kris. I en studie vid Göteborgs universitet från 2021 intervjuades 1 000 företagsledare av små och medelstora bolag om sin krishantering under pandemins första månader. Studien visade att det var vanligt bland de mindre företagen att man lät magkänslan styra krishanteringen, vilket ledde till att den blev både oplanerad och reaktiv.

Så kan du agera vid en kris

I Commapodden får du handfasta råd och tips om hur du kan agera både inför och under en kris men även efter krisförloppet. Då handlar det många gånger om att utvärdera och förbättra rutiner, men framför allt att analysera krisens kortsiktiga och långsiktiga effekter på anseendet och förtroendet samt hur man ska börja reparera det.

I podden medverkar experter, politiker och samhällsdebattörer och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De berättar om allt från medias roll i kriser, vad en bra krisövning ska innehålla och om twitterkriser till hur man riskhanterar i det digitala ekosystemet och vad man kan lära av en kris.

Nedan tipsar vi om våra 8 bästa avsnitt om krishantering.

 

8 avsnitt om kris

Så hanterar du kommunikativa utmaningar med Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör

 

Nyttan av en kris med Jeanette Lesslie Wikström, Säkerhetsbranschen

 

Att lösa brott via twitter med Viktor Adolphson, områdespolis

 

Nätfenomen och hotbilder som riskerar skada ditt anseende med Charlotte Brodin, säkerhetsföretaget 2Secure

 

Så bygger du anseende i den politiska hetluften med Barbro Westerholm, politisk legendar och tidigare riksdagsledamot för Liberalerna

 

Att krishantera på liv och död med Donald Boström, författare och journalist

 

Sveriges hemligaste myndighet i ett nytt kommunikationslandskap med Anni Bölenius, tidigare kommunikationschef FRA

 

Hur man riskhanterar – i det nya digitala ekosystemet Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft

 

Här hittar du alla våra poddavsnitt.