Tips för lyckad krishantering och kriskommunikation

Hur organisationer och verksamheter hanterar en kris och sköter sin kriskommunikation är avgörande för hur anseendet påverkas i efterhand. Krishantering måste påbörjas direkt när man får information om att något hänt, eftersom det främst är i uppstartsskedet som slaget om mediebilden kan vinnas eller förloras. Ju mer du kan korta tiden mellan att händelsen blir känd till att krisgruppen hanterar den, desto större är dina chanser att lyckas.

Vi har tagit fram några tips på vad du alltid bör göra, och vad du ska undvika för att lyckas med en så effektiv krishantering som möjligt. Med hjälp av tipsen ökar du dina chanser att hantera krisen effektivt och samtidigt bibehålla ett gott anseende.

Grundläggande krisberedskap

 • Utvärdera krisplanen regelbundet
 • Uppdatera riskbedömningar
 • Utse och utbilda krisgrupp med ersättare och sakkunniga
 • Effektiv kommunikation inom krisgruppen
 • Skapa checklistor som underlättar i stressiga situationer

Förbered och öva

 • Genomgångar och övningar är A och O
 • Öva på olika sätt i olika format – analogt och digitalt
 • Optimera effekt av krisberedskap genom att öva i rätt skede
 • Telefonlistor är passé – hitta ett för er effektivt sätt att larma
 • Gå igenom kontaktlistor och checklistor en gång per kvartal

När en kris inträffar

 • Ta reda på så mycket fakta som möjligt och agera snabbt
 • Att rädda liv och hälsa är alltid prio 1
 • Ta fram strategi och handlingsplan
 • Var ärliga och ödmjuka
 • Följ utvecklingen noga och uppdatera vartefter

Efter avslutad krishantering

 • Utvärdera
 • Ta lärdom
 • Uppdatera rutiner och checklistor

Ladda ned whitepapret ’Expertens tips för lyckad krishantering och kriskommunikation’ som också innehåller listan “Kriskommunikationens ABC” och en checklista på vad som alltid bör undvikas under krishantering.