Tina Frisk

6. Går det att resa långt OCH hållbart?

Tina Frisk, affärsutvecklare och grundare av reseföretaget Ecolyx om den pågående debatten kring klimat och hållbarhet växer – och frågan är går det att resa ansvarsfullt?

Vilka trender kan man se inom turismnäringen och kan man välja bort influencers?