22. Anseende i lågkonjunktur – hur hanterar man det?

Ingrid Landahl, vd på Comma och Riku Ruokolahti från T-Media, diskuterar hur en försämrad konjunktur och den osäkerhet som sprider sig i samhället påverkar företagen – det krävs mer för att få behålla ett högt anseende i osäkra tider. Det blir även allt viktigare för företag att kunna rapportera och följa upp, inte bara vad de gör utan även hur de uppfattas kopplat till ESG. Ingrid och Riku diskuterar också resultatet i årets Reputation&Trust-mätning, bland annat varför det genomsnittliga värdet för ESG bland svenska företag minskat.