Åsa Lundquist Coey

17. Vilket ledarskap krävs för att en organisation ska växa?

Åsa Lundquist Coey, doktor i management och komplexitet, författare och coach kring att ledarskap alltid är lokalt och att vi behöver se det som en mikroaktivitet. Hon berättar att vi har en övertro till styrdokument och mål och istället borde lita mer på vår förmåga att hantera relationer.

Åsa beskriver vilket ledarskap som krävs för att en organisation ska växa och hur hybridkulturen med digitala möten förskjuter maktbalansen.