mäta anseende

Comma lanserar metod för att mäta anseende och dess affärsnytta

Varför lyckas vissa företag bättre än andra med att nå sina affärsmål? Och varför blir andra mer populära som arbetsgivare? Ett företags anseende säger mycket om vilka möjligheter organisationen har att uppnå sina affärsmål. Men det bästa av allt är att det går att mäta. Tillsammans med det finska analysföretaget T-Media lanserar Comma nu Reputation&Trust i Sverige – en omfattande mätmetod som mäter sambandet mellan anseende och affärsnytta.

 

T-Media har genomfört anseendemätningar i närmare tio år och över 40 länder, huvudsakligen för finska och nordiska företag. Företaget publicerar varje år en lista över de högst och lägst ansedda företagen i Finland. Listan bygger på en omfattande undersökning där finska företag utvärderats med hjälp Reputation&Trust-metoden. Listan bygger på en omfattande undersökning där finska företag utvärderats med hjälp Reputation&Trust-metoden.

Finskt samarbete

Nu introducerar vi gemensamt mätningen även i Sverige. Comma ansvarar för marknadsföring, försäljning, rådgivning och projektledning i Sverige medan T-Media ansvarar för datainsamling, analys och rapport.

– Modellen visar på ett tydligt sätt hur ett företags intressenter uppfattar bolaget men också hur de skulle agera utifrån den uppfattningen. Informationen blir därför otroligt värdefull som utgångspunkt för att bygga upp ett långsiktigt strategiskt utvecklingsprogram för företaget. Modellen hjälper även företaget att utveckla en kommunikationsstrategi där olika insatser värderas utifrån affärsnyttan, säger Ingrid Landahl, grundare av Comma.

En första omfattande mätning av anseendet för företag i Sverige har gjorts och en lista med de tio bästa och tio sämsta publiceras i december. I början av nästa år arrangerar vi ett seminarium där Comma gemensamt med T-Media presenterar anseendemätningen och berättar mer om sambandet mellan företags anseende och affärsmässiga framgång. Mer information om detta kommer inom kort.

Reputation&Trust – en ny typ av anseendemätning
Reputation&Trust skiljer sig från andra anseendemätningar då den på ett visuellt och konkret sätt visar hur anseendet påverkar organisationers möjlighet att nå sina affärsmål. Modellen används för att analysera de olika aspekterna av företags anseende, till exempel hur man uppfattar deras agerande när det gäller etiska frågor, hållbarhet och ledarskap.

Dessutom mäter modellen hur detta anseende påverkar intressenters agerande gentemot företaget. Till exempel hur benägna de är att köpa produkter och tjänster, arbeta för, investera i eller om de skulle stötta företaget i en krissituation.

Vill du veta mer om Reputation&Trust?
Hör av dig till din kontaktperson på Comma eller till Ingrid Landahl, ingrid@comma.se, +46-70-657 33 34