24. Rusta för kris – kraven på beredskap fortsätter att öka

Rikard von Zweigbergk, beredskaps- och säkerhetsskyddschef vid Region Gotland, är expert på risk- och krishantering. I Commapodden berättar han om hur kraven på företag och organisationer att arbeta proaktivt kring beredskap bara kommer att öka i framtiden i takt med kriser i omvärlden. Rikard ger tips om hur företag kan bygga en god beredskap. Han berättar också om påverkanskampanjer, den största fördomen om säkerhetsarbete och om EU:s utvärdering av årets Almedalen.